Till innehåll på sidan

Körkortsutbildning

Motion 1997/98:Ub280 av Lars U Granberg m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Goda förutsättningar för och välstrukturerade körkortsutbildningar ligger till grund för hur du utvecklas som del i den dagliga trafikmiljön under hela din livstid. Trafiksäkerhetsverket (TSV) anser att det är av stor vikt att se över lagstiftningen på körkortsområdet och att en förbättring av utbildningen kommer till stånd.

Målet för utbildningen bör ligga i linje med vår syn på ett livslångt lärande. Därför är det viktigt att trafikundervisningen inleds redan i förskolan och att man intensifierar den successivt under hela skoltiden. I den nu utbyggda treåriga gymnasiala utbildningen kan elever beredas möjlighet till en körkortsutbildning. Detta skulle höja kompetensen och eleverna ges den tid som är lämplig, så att de sedan kan erhålla ett ordinarie körkort.

Dagens kostnader för körkortsutbildning blir ett allt större problem för allt fler i vårt land. Det är alldeles för höga kostnader i dag för körkorts­utbildningen, med tanke på att man som elev eller arbetslös har starkt begränsade möjligheter till inkomster utöver studiebidrag eller a-kassa. Vi tror också att kostnaderna härstammar från just den form i vilken studien genomförs.

Det skulle därför vara nödvändigt med en omläggning där körkorts­utbildningen successivt överförs från privata körskolor till de treåriga gymnasieutbildningarna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att körkortsutbildning bör få en inriktning på ett livslångt lärande.

Stockholm den 6 oktober 1997

Lars U Granberg (s)

Birgitta Gidblom (s)

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att körkortsutbildning bör få en inriktning på ett livslångt lärande.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att körkortsutbildning bör få en inriktning på ett livslångt lärande.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.