Kontanter som ett fullvärdigt betalningsmedel

Motion 2017/18:1985 av Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att människor som lever och verkar i Sverige även framöver tillförsäkras möjligheten att använda sig av kontanter som ett fullvärdigt betalningsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kontanter används i allt mindre utsträckning som vardagligt betalningsmedel, till förmån för elektroniska transaktioner. Ur ett säkerhetsperspektiv kan detta vara på gott och ont. Medan risken för kontantrån minskar ökar dock digitala attacker mot de digitala penningsystemen. Att inte ha tillgång till eller sakna förmåga att använda internetbaserade transfereringar, innebär för många människor en kraftig begränsning i det vardagliga livet.

För många människor finns det mer negativa än positiva effekter av kontantsamhällets reträtt. För dessa personer är det viktigt att kunna ha tillgänglighet till och känna sig trygga med den tilltagande digitaliseringen av vardagsekonomin. Allt fler butiker accepterar inte längre kontanter som betalning, vilket innebär att ett liv utan dator eller smartphone gör vardagens elementära göromål alltmer komplicerade. Samtidigt blir samhället alltmer sårbart om och när det digitala betalningssystemet slås ut till följd av olyckor eller medvetna sabotage. Konsekvenserna i vardagslivet blir avsevärda när samhället vant sig av med kontanthantering.

Människor som lever och verkar i Sverige måste även framöver tillförsäkras möjligheten att använda sig av kontanter som ett fullvärdigt betalningsmedel vilket regeringen bör se över förutsättningarna för. Möjligheten att neka kontanter som betalning vardagliga bestyr bör därför begränsas till särskilt rådande omständigheter.

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att människor som lever och verkar i Sverige även framöver tillförsäkras möjligheten att använda sig av kontanter som ett fullvärdigt betalningsmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.