Till innehåll på sidan

Konkurrenskraftiga villkor för svensk turistnäring

Motion 2022/23:711 av Helena Gellerman (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda den svenska turistmomsen för att göra den mer konkurrenskraftig relativt våra nordiska grannländer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Turismen är en framtidsnäring med stor utvecklingspotential som lockar turister till Sverige från hela världen. Den växer kontinuerligt och räknas numera som en av Sveriges basnäringar som till skillnad från många andra näringar är lokal och måste konsumeras på plats. Den kan inte flyttas till utlandet som många andra företag. Turismen har stor betydelse för tillväxt och arbetstillfällen både i städer och på landsbygden.

Turismnäringen har idag en rad olika momssatser – 0, 6, 12 och 25 % – beroende på aktivitet och det kan även skilja mellan liknande aktiviteter baserat på var de utförs. Till exempel är det inom naturturism 6 % moms på en guidad promenad i naturen, till skillnad från en guidad stadspromenad i en stad som har 25 % moms.

Svensk turistnäring konkurrerar om kunderna både inom Norden och i EU. Lik­värdiga konkurrensvillkor med turistföretag i andra länder bör eftersträvas för att skapa en konkurrensneutral marknad.

Dagens turismmoms bör därför utredas och om möjligt göras mer enhetlig. Turism­momsen bör utvecklas i linje med våra nordiska grannländer och vara konkurrensneutral ur ett EU-perspektiv.

 

  </

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda den svenska turistmomsen för att göra den mer konkurrenskraftig relativt våra nordiska grannländer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.