Kommuners och regioners inflytande i Europafrågor

Motion 2004/05:K451 av Åsa Lindestam (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommuners och regioners inflytande i Europafrågor.

Motivering

De beslut som idag tas av EU påverkar i allt högre grad vad som sker i våra kommuner och landsting. Så mycket som uppemot 70 % av besluten har direkt verkan mot dem. Inflytandet mot EU står dock inte i någon rimlig proportion till EU:s påverkan på kommuner och landsting. Därför bör utredas hur kommuners och landstings inflytande och påverkan kan utvecklas och stärkas i förhållande till EU.

Stockholm den 30 september 2004

Åsa Lindestam (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kommuners och regioners inflytande i Europafrågor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.