Till innehåll på sidan

Kommunernas inflytande vid etablering av nya friskolor

Motion 2015/16:2156 av Lars Eriksson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunernas inflytande vid nyetableringar av skolor som drivs med vinstsyfte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Elevernas möjlighet att fritt välja skola förstärker segregationen och ökar klyftan mellan resursstarka och resurssvaga elever. Sammanhållna skolor, där barn från olika miljöer och med olika bakgrund möts i gemensamt arbete, är ett viktigt verktyg för ett jämlikt samhälle.

Det finns på vissa håll en överetablering av skolor samtidigt som vi kan se en minskning av antalet elever. Detta har fått till följd att flera skolor har tvingats att lägga ned sin verksamhet.

Det är kommunen som har ansvaret för att garantera alla barn och unga rätt till en god utbildning med hög kvalitet. Därför är det välkommet att regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå bestämmelser som innebär att kommuner ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor som drivs med vinstsyfte. På detta sätt kan en ökande skolsegregation liksom överetablering av skolor motverkas.

 

Lars Eriksson (S)

 

Anna Wallén (S)

Olle

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunernas inflytande vid nyetableringar av skolor som drivs med vinstsyfte och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Utbildningsutskottet
    Betänkande 2015/16:UbU14
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.