Kommunala engagemang i affärsdrivande företag, m.m.

Motion 1990/91:K232 av Carl Bildt m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:N254 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts angående utvärdering av
konsekvenserna av lagförslag,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
ändringar i kommunallagstiftningen i syfte att förhindra
kommunala engagemang i normala affärsdrivande företag i
enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 23 januari 1991

Carl Bildt (m)

Lars Tobisson (m)

Ingegerd Troedsson (m)

Anders Björck (m)

Görel Bohlin (m)

Rolf Clarkson (m)

Rolf Dahlberg (m)

Ann-Cathrine Haglund (m)

Gunnar Hökmark (m)

Gullan Lindblad (m)

Bo Lundgren (m)

Arne Andersson (m)

Sonja Rembo (m)
i Ljung


Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts angående utvärdering av konsekvenserna av lagförslag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts angående utvärdering av konsekvenserna av lagförslag
  Behandlas i
 3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändringar i kommunallagstiftningen i syfte att förhindra kommunala engagemang i normala affärsdrivande företag i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 4. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändringar i kommunallagstiftningen i syfte att förhindra kommunala engagemang i normala affärsdrivande företag i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.