Till innehåll på sidan

Kombinationstjänster på landsbygden

Motion 2019/20:1202 av Isak From och Björn Wiechel (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att undersöka hur kombinationstjänster på landsbygden kan öka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det pågår viktigt arbete om hur statens service på landsbygden ska säkerställas och förstärkas genom de statliga servicecenter som nu byggs ut på olika orter i landet. Den nya politik med bredbandsutbyggnad, lanthandlarstöd och statliga servicekontor som den S-ledda regeringen och samarbetspartierna har påbörjat är tveklöst viktig. Samhälls­service är en nödvändighet för den vardagliga servicen för att kunna stanna kvar på många orter som annars kan drabbas av stor utflyttning.

Det ska vara möjligt för alla, gammal eller ung, att bo på landsbygden och det ska vara attraktivt för familjer och inflyttare att välja landsbygden som boendemiljö. För att kunna bo och verka är tryggheten i de sociala nätverken en viktig faktor, liksom tillgång till lokal service, pendlingsmöjligheter, väghållning och vägstatus, tillgång till samlings­lokaler och möjlighet till idrottsutövande m.m.

Vi vill därför att regeringen och myndigheterna verkar för att stödja kostnadseffek­tiva kombinationstjänster som underlättar tillgång till service för alla på landsbygden. Genom att titta på möjligheten att införa kombinationstjänster som omfattar fler funktioner av social karaktär skulle det gå att hitta nya sätt att förbättra tryggheten och öka servicen.

Funktioner inom lantbrevbäringen, skolskjutsen, hälsocentralen, bibliotek, kulturen, hemkörningstjänster (t.ex. av dagligvaror, daglig- och sällanköpsvaror), bankärenden, it-hjälp, hemtjänst/tillsyn m.m. skulle kunna omfattas av kombinationstjänster.

Ett sätt att klara finansieringen skulle kunna vara att undersöka om EU:s regionala strukturfonder skulle kunna användas för att finansiera ett projekt för att pröva kombina­tionstjänster på landsbygden.

Servicegraden för landsbygdsboende och hur man kan kombinera tjänster för att nå högre servicegrad samtidigt som kostnader hålls nere är en aktuell fråga och alla möjligheter bör därför beaktas.

 

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att undersöka hur kombinationstjänster på landsbygden kan öka och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.