Till innehåll på sidan

Klimatpolitik för jobb och välfärd

Motion 2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2013/14:MJ493

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Klimatpolitik för jobb och välfärd

S8001

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Klimatpolitik för jobb och välfärd 4

Det vetenskapliga läget 5

Internationell klimatpolitik 7

Arktis 8

EU:s klimatpolitik 9

Klimaträttvisa 11

Sveriges klimatmål till 2020 12

Skatter 14

Investeringar 16

Energi 17

Trafik 20

Bostäder 26

Jordbruket 27

Sveriges klimatmål till 2050 28

Klimatpolitiskt ramverk 30

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de kommande internationella klimatförhandlingarna.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de kommande internationella klimatförhandlingarna.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Arktis och klimatpolitik.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja förslaget att EU, oavsett andra länder, till 2020 ska minska utsläppen med 30 procent jämfört med 1990.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska vara pådrivande för ETS-systemets utveckling och att långsiktiga strukturella åtgärder för att lösa problemet med låga utsläppspriser och stora överskott på utsläppsrätter ska tas fram.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska driva att EU:s klimatmål för 2030 ska svara mot den högre delen av spannet i EU:s mål för 2050 som är minus 80-95 procent till 2050.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska driva att EU inför sektorsvisa klimatmål.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inom EU ska verka för att kommissionens arbete med färdplanen för klimatpolitiken till 2050 tar sikte på att nå det högre målet i spannet med minus 80-95 procent till 2050.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande för att skapa nya internationella finansieringskällor för klimatomställningen i utvecklingsländer.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara drivande för att EU ska stå för en generös andel av FN:s gröna klimatfond.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige måste börja betala in pengar till FN:s gröna klimatfond och att de budgetmedel som i dag används till CDM och JI ska användas till detta.
  Behandlas i:

  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klara riksdagens beslutade klimatmål på 40 procents minskning 2020 jämfört med 1990 utan att räkna med klimatkrediter inköpta i andra länder (CDM och JI).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen årligen ska rapportera måluppfyllelsen av riksdagens klimatmål till riksdagen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en tvärsektoriell biogasstrategi.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga fram ett förslag för riksdagen om ett klimatmål på en minskning av växthusgasutsläppen med minst 90 procent 2050 jämfört med 1990 och att Sverige 2050 ska vara fritt från användning av fossila bränslen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att också lägga fram sektorsvisa mål samt delmål 2030 och 2040.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag, Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett klimatpolitiskt ramverk.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett klimatpolitiskt råd som ska granska och följa regeringens arbete med det klimatpolitiska ramverket.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra regelbundna uppföljningar av den klimatpåverkan som konsumtionen i Sverige har.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.