Klimatomställning och social hållbarhet

Motion 2021/22:3847 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma samtliga dimensioner av begreppet hållbarhet för en rättvis och socialt hållbar omställning som också involverar sammanslutningar för fackföreningar, arbetsgivare och branscher och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ekonomisk hållbarhet är bara en del av begreppet ”hållbarhet”. Den har formulerats som att använda, vårda och underhålla resurser (mänskliga och materiella) för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser.

Det finns all anledning att uppmärksamma samtliga dimensioner av begreppet håll­barhet i arbetet med att förverkliga klimatomställningen – utöver den ekonomiska också den miljömässiga och sociala hållbarheten. Utformningen av den svenska och europeiska klimatpolitiken behöver ta hänsyn till politikens roll för att i omställningen säkra både konkurrenskraft och rättvisa villkor. Fler intressen än endast de som ser till miljöfrågorna behöver därför involveras. På EU-nivå föreslås införandet av en fond för rättvis omställ­ning, som kan få betydelse för industrianställdas möjligheter till anpassning när sektorer och branscher förändras till följd av klimatfrämjande åtgärder.

Den fortsatta utformningen av klimatpolitiken behöver ske med social dialog, som involverar sammanslutningar för fackföreningar, arbetsgivare och branscher, för att säker­ställa att klimatomställningen också leder till en socialt hållbar utveckling. Även den svenska klimatpolitiken behöver bli bättre på att, i sin utformning, ta med dimensioner av social hållbarhet. Det handlar om jobbtrygghet genom industriell konkurrenskraft, sammanhållningen i Sverige mellan stad och land samt att löntagarnas arbetsvillkor och levnadsstandard också ska beaktas i klimatomställningen.

 

 

Jamal El-Haj (S)

 

Emilia Töyrä (S)

Hans Hoff (S)

Johanna Haraldsson (S)

Mattias Jonsson (S)

Monica Haider (S)

Patrik Engström (S)

Sofia Amloh (S)

Patrik Lundqvist (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma samtliga dimensioner av begreppet hållbarhet för en rättvis och socialt hållbar omställning som också involverar sammanslutningar för fackföreningar, arbetsgivare och branscher och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2021/22:AU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.