Till innehåll på sidan

Kemikalieinspektionens placering

Motion 2022/23:727 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Kemikalieinspektionen från Stockholm till Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göteborg har i relation till sin storlek och kompetensen som finns i staden ytterst få myndigheter. Rapporten Kartläggning av statlig närvaro och service i länen samordnad av länsstyrelsen i Örebro visade att Västra Götaland har hälften så hög andel statliga arbetstillfällen per capita jämfört med Stockholms län. Vad Västra Götaland dock istället erbjuder är ett stort utbud av kompetens inom kemins område.

Kemikalieinspektionen borde flyttas från dess nuvarande placering i Sundbyberg i Stockholm till Göteborg. Det skulle innebära ett lyft både för staden och för myndig­heten. Omplaceringen hade inte bara bidragit till Göteborgs arbetsmarknad med nuvarande fem myndigheter, utan också till en större kompetensbas, bredare nätverk samt tillgång till kvalificerade kringtjänster som finns i Göteborg.

Stockholm har redan tillräckligt många myndigheter; att flytta en del av dessa myndigheter skulle i större utsträckning innebära ett nyttigt och framgångsrikt steg i rätt riktning. Flera färdigutbildade människor från Göteborg flyttar ganska direkt efter deras utbildning till större städer just för att myndigheter för exempelvis ekonomer, jurister och statsvetare inte är placerade i Göteborg. Detta är ett stort problem för staden, och vi måste börja prioritera att behålla dessa människor i Göteborg.

Vi ser det som en självklarhet att regeringen alltid ska se till så att en omplacering av en myndighet för med sig samma kvalitet som innan, om inte bättre. Att flytta Kemikalieinspektionen till Göteborg hade inneburit ett säkert lyft för staden och för myndigheten.

 

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Kemikalieinspektionen från Stockholm till Göteborg och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
    Betänkande 2022/23:MJU6
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.