Till innehåll på sidan

Juktans pumpkraftverk

Motion 2011/12:N368 av Johan Johansson och Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka om Juktans pumpkraftverk kan återuppstå.

Motivering

När vindkraft och andra förnybara kraftkällor byggs ut behöver man kunna lagra energin till en tidpunkt då den gör bäst nytta. Den mest effektiva metoden är pumpkraftverk. Tekniken innebär att elöverskott från till exempel vindkraft används för att pumpa upp vatten till en damm. När energin behövs släpper man på vattnet till turbinerna som omvandlar vattenflödet till el igen. Vattnet samlas sedan upp i en nedliggande damm för att eventuellt pumpas upp igen alternativt släppas ned till ett kraftverk längre ned.

När elmarknaden avreglerades omöjliggjordes driften av Juktans pumpkraftverk i Umeälven, då kraftverket blev olönsamt för Vattenfall AB genom att Svenska kraftnät skulle tillämpa ordinarie punkttariff för både produktion och konsumtion (pumpning). Vattenfall beslöt då att inte driva Juktan som ett pumpkraftverk längre utan som ett traditionellt kraftverk och överlät vattendomen för Blaiksjön (övre magasinet) till ett gruvbolag, som sedermera gick i konkurs.

Mycket har dock förändrats sedan dess. Efterfrågan på reglerkraft har ökat som en följd av vindkraftsexpansionen och skillnaderna i elprisets variation både på dygnsbasis och från olika tider på dygnet har förändrats väsentligt. Dessa prisskillnader kan motivera användandet av pumpkraft. Uppdelning av den svenska elmarknaden i fyra elområden ökar även det förutsättningarna för införandet av pumpkraft.

Detta pumpkraftverk skulle ha varit ett utmärkt reglersystem för bland annat Skellefteå Krafts pågående storsatsning med ca 300 MW vindkraft i Blaikenområdet eller Markbygdsprojektet på 2 500–4 000 MW. Vitala delar av pumpkraftverket finns bevarade, och regeringen borde nu initiera en dialog med Vattenfall som ägare av kraftstationen om hur driften kan återupptas och hur Blaiksjön kan användas som magasin.

Regeringen bör i samråd med samebyarna samt med de i området verksamma kraftproducenterna inventera de miljömässiga förutsättningarna för en eventuell uppstart av Juktans pumpkraftverk med bland annat Blaiksjön som magasin och då väga renskötselns intressen samt miljöhänsyn gentemot den miljönytta som införandet av pumpkraft kommer att ha då den underlättar övergången från kolkraft till vind- och solenergi.

Stockholm den 5 oktober 2011

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka om Juktans pumpkraftverk kan återuppstå.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.