Till innehåll på sidan

Jämställdhetsområdet

Motion 2003/04:A334 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om jämställdhetsområdet.

Motivering

Man kan läsa i budgetpropositionens särtryck ”Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män” att mycket återstår för att komma till rätta med brister i jämställdheten mellan kvinnor och män. Den visar att det finns en skev fördelning av tid i betalt respektive obetalt arbete mellan kvinnor och män. Jämställdhetsarbetet går alldeles för långsamt.

I samhället finns i dag flera sektorsöverskridande områden där det finns myndigheter. Det gäller exempelvis integrationsfrågorna, miljöfrågar och ungdomspolitiken. Detsamma skulle kunna gälla jämställdhetsarbetet och genusperspektivet.

Det finns ett behov av att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet och visa att det är en prioriterad fråga. Vi anser därför att regeringen inom sitt ordinarie arbete bör låta se över behovet av att utöka JämO:s ansvar till att bli sektors­övergripande på jämställdhetsområdet. JämO skulle då utöver sina nuvarande arbetsuppgifter i så fall kunna vara både ett kunskapscenter, sprida information, påskynda implementeringen av jämställdhets- och genusperspektivet och vara ett stöd och garant för att jämställdhetsarbetet påskyndas.

Stockholm den 5 oktober 2003

Carina Ohlsson (s)

Eva Arvidsson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Marie Nordén (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om jämställdhetsområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.