Jämställdhetsarbete i förskolan

Motion 2003/04:Ub352 av Veronica Palm och Luciano Astudillo (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhetsarbete i förskolan.

Motivering

Vi formas tidigt att passa in i förtryckande könsroller – att bli kvinnliga och manliga. Hur vi präglar våra barn märks mycket tidigt. Vi fostrar barn till att vara pojkar eller flickor. Pojkar uppmuntras till aktiviteter förknippade med prestation – att fixa och vara aktiva. Flickor uppmuntras till aktiviteter förknippade med relation – att pyssla och ta hand om. Även om vi inte vill det så förstärker vuxenvärlden barnens könsrollsskapande, redan från det att de är mycket små.

Förskolan gör mycket bra för barns utveckling, framför allt vad gäller att förhålla sig till andra människor. Just för att förskolan har en viktig ställning för barnens sociala utveckling krävs extra mycket av personalen för att motverka förtryckande könsroller.

Jämställdhetslagens krav på alla arbetsplatser med mer än tio anställda att upprätta en jämställdhetsplan har varit till stor nytta på arbetsmarknaden. Den har varit ett stöd för de arbetsgivare som vill men inte har kompetensen att driva jämställdhetsarbete och samtidigt varit ett stöd för arbetstagare utsatta för diskriminering. Framför allt har kravet på jämställdhetsplaner synliggjort brist på jämställdhet och gett verktyg att arbeta vidare. När det gäller att ge förskolan möjligheter att jobba mot förtryckande könsroller krävs många olika åtgärder.

I regeringens skrivelse 2002/03:140, Jämt och ständigt framhålls att pedagogiska resurspersoner i jämställdhet utbildas för att stärka och stödja kommunernas och skolornas kunskap och kompetens på jämställdhetsområdet. Regeringens ambition är att det 2004 skall finnas minst en sådan resursperson i varje kommun. Detta är en ambition som vi hoppas skall bli verklighet. Dessa genuspedagoger skall arbeta med jämställdhetsfrågor för att höja kvaliteten och öka måluppfyllelsen och genom detta arbete skall genuspedagogerna kunna genomföra förändringar i förskolans och skolväsendets jämställdhetsarbete. Regeringen har också fattat beslut om att en jämställdhetsdelegation för förskolan skall tillsättas. Delegationen skall ha som uppgift att lyfta fram, förstärka och utveckla förskolans pedagogiska arbete med jämställdhet. Detta välkomnar vi med glädje. Delegationen har ett mycket viktigt arbete framför sig med att utveckla verktyg för att personal i förskolan skall kunna granska och analysera bl.a. pedagogiska hjälpmedel, lekmaterial och barnlitteratur ur ett könsperspektiv, delegationen skall även försöka hitta verktyg för att stimulera fler män att söka sig till utbildningar med inriktning mot barn och arbete i förskolan samt även insatser för att behålla män som redan arbetar i förskolan. Detta är mycket viktiga insatser och vi hoppas att regeringen tar till sig tankarna kring jämställdhetsplaner på förskolan och arbetar vidare med att finna verksamma medel att befria flickor och pojkar från förtryckande könsroller.

Stockholm den 3 oktober 2003

Veronica Palm (s)

Luciano Astudillo (s)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhetsarbete i förskolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.