Till innehåll på sidan

IT-frågor

Motion 1997/98:T815 av Kerstin Warnerbring m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

I dagens informationssamhälle är IT-användandet ett medel att skapa en ny välfärd i ett framtida samhälle som kännetecknas av att alla garanteras en god utbildning, av småföretagande och nyföretagande som skapar sysselsättning och tillväxt i hela landet, av att samhället blir tillgängligare för alla och av att medborgarna känner större delaktighet.

Detta förutsätter att staten har beredskap att hantera informationstekniken på ett sätt som inte hotar eller begränsar positiva utvecklingsmöjligheter.

I denna motion lyfter Centerpartiet fram ett antal frågor som det är nöd­vän­digt att ta ställning till för att Sveriges stora investeringar i informa­tionstekniken också skall kunna generera sysselsättning och tillväxt.

En grundförutsättning är att informationstekniken

Yrkanden (50)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om varje elevs tillgång till dator och e-post
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om varje elevs tillgång till dator och e-post
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fortbildningsprogram för lärare
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fortbildningsprogram för lärare
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om distansexamination.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om distansexamination.
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om folkbildningen och studieförbunden.
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om folkbildningen och studieförbunden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om distansarbetscentraler
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om distansarbetscentraler
  Behandlas i
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om enklare regler och mindre byråkrati
  Behandlas i
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om enklare regler och mindre byråkrati
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsrätts- och skattelagstiftningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om arbetsrätts- och skattelagstiftningen
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om offentlig upphandling
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om offentlig upphandling
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om virtuella företag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om virtuella företag
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om betalningssystem och rättsliga åtaganden
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om betalningssystem och rättsliga åtaganden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om personlig integritet och skydd av uppgifter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om personlig integritet och skydd av uppgifter
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om urholkning av den svenska skattebasen på grund av elektronisk handel.
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om urholkning av den svenska skattebasen på grund av elektronisk handel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konsumentfrågor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om konsumentfrågor.
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder för att utjämna skillnader mellan könen.
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder för att utjämna skillnader mellan könen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förskrivning av IT-hjälpmedel
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förskrivning av IT-hjälpmedel
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om särskilt stöd för anpassning av IT-produkter
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om särskilt stöd för anpassning av IT-produkter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 33. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utredning av en lagstiftning om antidiskriminering och tillgänglighet inom IT-området
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utredning av en lagstiftning om antidiskriminering och tillgänglighet inom IT-området
  Behandlas i
 35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om frågan hur de elektroniska versionerna av rättsliga dokument skall kunna jämställas med de tryckta versionerna
  Behandlas i
 36. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om frågan hur de elektroniska versionerna av rättsliga dokument skall kunna jämställas med de tryckta versionerna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 37. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ett allmänt tillgängligt elektroniskt rättsligt informationssystem baserat på internationella standarder
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 38. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av ett allmänt tillgängligt elektroniskt rättsligt informationssystem baserat på internationella standarder
  Behandlas i
 39. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansiering av drift och underhåll av ett rättsligt informationssystem
  Behandlas i
 40. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om finansiering av drift och underhåll av ett rättsligt informationssystem
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om styrelseform och daglig drift av ett rättsligt informationssystem
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om styrelseform och daglig drift av ett rättsligt informationssystem
  Behandlas i
 43. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Celexdatabaserna blir fritt tillgängliga.
  Behandlas i
 44. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Celexdatabaserna blir fritt tillgängliga.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 45. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om IT och år 2000.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 46. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om IT och år 2000.
  Behandlas i
 47. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om IT och bistånd
  Behandlas i
 48. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om IT och bistånd
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 49. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hur IT kan användas för att förstärka svenskt bistånd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 50. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om hur IT kan användas för att förstärka svenskt bistånd.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.