Till innehåll på sidan

Internationellt samarbete i en ny tid

Motion 2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2022/23:849

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Internationellt samarbete i en ny tid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk utrikespolitik ska försvara och främja den liberala demokratin och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk utrikespolitik ska vara sammanhängande och baseras på enhetligt agerande i säkerhets-, handels- och utvecklingspolitikens olika delar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fullföljandet av den svenska Natoansökan jämte fortsatt kraftfullt EU-svar på Rysslands krig är de viktigaste säkerhetspolitiska frågorna kommande år och tillkännager detta för

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk utrikespolitik ska försvara och främja den liberala demokratin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk utrikespolitik ska vara sammanhängande och baseras på enhetligt agerande i säkerhets-, handels- och utvecklingspolitikens olika delar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fullföljandet av den svenska Natoansökan jämte fortsatt kraftfullt EU-svar på Rysslands krig är de viktigaste säkerhetspolitiska frågorna kommande år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet

 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen likt i Finland varje mandatperiod ska lägga fram sin säkerhetspolitiska redogörelse för riksdagen för att förankra brett stöd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet

 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en ny nationell säkerhetsstrategi ska bli föremål för riksdagsbehandling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet

 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett Nato Center of Excellence om Rysslandskunskap i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet

 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av stöd till ryska pro-demokratiska aktörer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva att Navalnyj och Kara-Murza och andra politiska fångar omedelbart ska släppas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kinas observatörsstatus i Arktiska rådet måste omprövas och tydligt begränsas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet

 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att alla stater respekterar Unclos och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige tydligt ska fördöma de övergrepp och tvångsinterneringar på uigurer som begås av den kinesiska regimen samt införa sanktioner mot ansvariga för övergreppen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva på och tillsammans i EU och i Europaparlamentet kräva en oberoende internationell granskning som prövar Kinas övergrepp mot uigurer och andra minoriteter utifrån gällande folkrätt, FN-rapporten om människorättsbrott mot uigurer och andra erkända internationella organisationers rapporter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svenska medborgaren och publicisten Gui Minhai omedelbart ska släppas fri och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige under 2023 bör avsluta det avtal, Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, som finns med Hongkong och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatt stöd till demokratirörelsen i Hongkong och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att Taiwan släpps in i fler multilaterala organisationer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett "House of Sweden" ska inrättas i Taiwan senast 2023 och att ett breddat bilateralt samarbete till att omfatta fler områden kommer till stånd 2023, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU uthålligt och kraftfullt ska upprätthålla och utveckla sanktionspolitiken mot Ryssland och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s Magnitskijsanktioner ska breddas till att omfatta systematisk korruption och penningtvätt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svenska Magnitskijsanktioner behöver införas och att dessa också ska omfatta korruption och penningtvätt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 21. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU ska rikta sanktioner mot hela ryska energi- och banksektorn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 22. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att EU terroriststämplar det iranska revolutionära gardet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU15
  Utskottets förslag: BifallDelvis
  Kammarens beslut: BifallDelvis
 23. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att EU riktar sanktioner mot ledande personer i det iranska revolutionära gardet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 24. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver arbeta för att EU säkerställer att eventuella kryphål i sanktionerna mot Ryssland täpps igen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 25. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska öka det militära, ekonomiska och humanitära stödet till Ukraina och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU14
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 26. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör gå samman med likasinnade EU-länder och införa stopp för turistvisum från Ryssland och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 27. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en säkerhetspolitisk granskningsfunktion för utländska direktinvesteringar i svenska medieföretag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU27
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 28. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 29. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s roll och mervärden för att hantera gränsöverskridande utmaningar och kriser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 30. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU uthålligt behöver kunna hantera en bred palett av hot och utveckla sin säkerhetspolitiska verktygslåda och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 31. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att stärka EU:s röst gentemot auktoritära stater och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 32. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige under ordförandeskapet bör verka för att EU växlar upp rollen som global ledare för att stärka den demokratiska utvecklingen i världen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 33. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera och ompröva Sveriges ratifikation av EU-Kuba-avtalet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 34. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva på för att utrikespolitiken i ökad utsträckning ska beslutas inom EU genom majoritetsbeslut och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 35. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att EU-kommissionen använder demokratilåset för att strypa medel till medlemsstater som allvarligt och upprepat inte respekterar sina åtaganden för demokrati och mänskliga rättigheter och som inte sätter stopp för offentlig korruption, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU30
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 36. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU bör begränsa rösträtten för och, som en sista utväg, utesluta medlemsländer ur EU som allvarligt och upprepat inte respekterar sina åtaganden för demokrati och mänskliga rättigheter och som inte sätter stopp för offentlig korruption, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 37. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska motsätta sig ytterligare åtgärder på skatteområdet inom EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU5
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 38. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motverka all EU-lagstiftning som hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU5
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 39. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att framtagandet av kriterier för hållbara investeringar utifrån de sex målen i taxonomiförordningen bör ske på ett sätt som är transparent och demokratiskt förankrat och som utgår från befintlig lagstiftning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU22
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 40. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges kommande ordförandeskap ska prioritera åtgärder på områden med gemensamma utmaningar och hot, med respekt för den nationella kompetensen och med de gemensamma värderingarna som utgångspunkt, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 41. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att EU tar fram en ny strategi för Kaukasus och östliga partnerskapet inkluderande EU:s roll för långsiktig fred och stabilitet i området, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 42. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU bör överväga att rikta Magnitskijsanktioner mot styret i Azerbajdzjan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 43. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU i sin översyn av det östliga partnerskapssamarbetet måste utgå från de nya förutsättningar som råder utifrån att Ukraina och Moldavien blivit kandidatländer och Georgien givit ett tydligt medlemskapsperspektiv, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 44. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU direkt bör avföra Belarus från det östliga partnerskapet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 45. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU ska stödja frihets- och demokratirörelserna i de östliga partnerskapsländerna inklusive frihetskrafter för Belarus och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 46. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sanktionerna mot Belarus ska breddas till att omfatta systematisk penningtvätt och korruption samt vara träffsäkra och riktas mot ansvariga för övergreppen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU10
 47. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom ramen för fler multilaterala samarbetsstrukturer ska försöka forma koalitioner med demokratiska länder som gemensamt kan utgöra en motvikt mot de alltmer tydliga auktoritära strömningar som genomsyrar internationella samarbetsstrukturer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 48. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen oberoende av den översyn som pågår tydligt måste driva och arbeta för att Dawit Isaak omedelbart släpps fri, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 49. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av nordiskt samarbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet

 50. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa striktare krav på miljöhänsyn och mänskliga rättigheter i frihandelsavtal och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 51. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett striktare EU-regelverk gällande företags ansvar att upprätthålla mänskliga rättigheter och miljö- och klimathänsyn vid verksamhet utanför unionen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 52. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige under det svenska ordförandeskapet ska verka för att EU ska diversifiera sina handelskedjor genom att säkra utbud från flera aktörer, särskilt av kritiska råvaror, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU12
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 53. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk utrikespolitik behöver definieras ur ett liberalt perspektiv med utgångspunkt i individens rätt till frihet från förtryck och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 54. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och förtydliga utlandsmyndigheternas uppdrag att jobba med jämställdhet och hbtqi och aktivt stötta civilsamhällets aktörer i hela bredden av sitt uppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 55. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska driva på för att Världsbanken och IMF säkerställer kvinnors meningsfulla deltagande i investeringsprogram och infrastrukturprogram i återuppbyggnaden av länder efter konflikt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 56. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka tilltron till NPT-avtalet och internationellt nedrustningssamarbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet

 57. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även som medlem i Nato ska vara en aktiv röst i det internationella nedrustningsarbetet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet

 58. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN ska driva att FN under kommande år behöver intensifiera dialogen kring och följa upp arbetet med upprätthållandet av mänskliga fri- och rättigheter såsom definierat i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 59. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i FN ska driva på för ett omtag för principen om Responsibility to protect, R2P, så att den kan bli ett tydligare verktyg för FN för att kunna agera för fred och trygghet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet

 60. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att generalförsamlingen bör besluta om en särskild tribunal för aggressionsbrott och övergrepp begångna av Ryssland i Ukraina och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU14
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 61. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den militära insatsen och tillbakadragandet från Afghanistan behöver utvärderas brett i syfte att lära för framtiden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet

 62. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska utveckla en ny samlad regional strategi för Mellanöstern och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 63. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en effektiv klimatdiplomati som stärker det internationella klimatsamarbetet med ambitionen att alla utsläpp ska omfattas av en global koldioxidskatt eller ingå i ett handelssystem för utsläppsrätter för att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16
 64. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att stärka jämställt beslutsfattande i det internationella klimatsamarbetet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.