Till innehåll på sidan

Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter

Motion 2022/23:1188 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga internationella organ och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att FN upprättar en internationell konvention om avskaffande av all diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hbtq-plus-frågor ska lyftas fram strategiskt i utvecklingsarbetet och att biståndsinsatserna för hbtq-plus-rättigheter bör öka och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hbtq-plus-personers rättigheter i världen och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att EU:s diskrimineringslagstiftning ska förstärkas, där målet är en sammanhållen lagstiftning som omfattar alla diskrimineringsgrunder och gäller även utanför arbetsmarknaden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att registrerat partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU och att samkönade pars fria rörlighet därigenom kan möjliggöras i praktiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har genom historien haft en stark solidaritet med omvärlden och varit en tydlig röst i den internationella debatten. Vår privilegierade position medför möjlighet att påverka i internationella sammanhang och samarbeten. Sveriges ansvar och skyldighet är att vara en tydlig röst som står upp för alla människors lika värde och rätt.

Sverige är och skall vara den skarpa eggen i ledande ideologiska diskussioner och har ett särskilt ansvar att verka för att hbtq-plus-personers livsvillkor värnas, försvaras och stärks. Antidemokratiska och främlingsfientliga krafter växer sig starkare. Allt fler länder styrs av odemokratiska ledare, en utveckling som försämrats de senaste 15 åren. I och med den globala pandemin som spridits sedan tidigt 2020 har auktoritära ledare världen över systematiskt inskränkt demokrati, pressfrihet och människors lika värde. Med dem har situationen för hbtq-plus-personer försämrats. Det är vårt ansvar och vår rättighet att försvara det öppna samhället – att stå upp för utsatta personer och grupper.

Marginaliseringar, inskränkningar i yttrandefriheten och åsidosättande av mänskliga rättigheter sker i många delar av världen. Många länder har homofobin inskriven i lag genom förbud mot samkönade relationer och handlingar. Men intolerans och hat visar sig många gånger också genom våld mot hbtq-plus-personer och försök att hindra manifestationer. Det är därför viktigt att uppmärksamma alla dem som står upp för acceptans och mänskliga rättigheter. Många gånger är deras arbete svårt och motståndet hårt. Kampen för hbtq-plus-personers rättigheter behöver omvärldens stöd. Sverige ska alltid vara en stark röst i dessa frågor internationellt. Sverige ska arbeta aktivt för hbtq-plus-rättigheter. Sverige ska i sitt nationella och europeiska utvecklingssamarbete ställa krav på att mottagarna av svenskt bistånd respekterar och arbetar för att stärka hbtq-plus-personers mänskliga rättigheter.

För att förverkliga den svenska visionen om det goda samhället globalt krävs samverkan mellan olika internationella organ såsom FN, WHO med flera och den internationella fackföreningsrörelsen. Politiskt påverkansarbete ska ske i samtliga FN-organ, Europarådet och Europaparlamentet, EU-kommissionen och andra relevanta EU-organ.

Det finns mycket Sverige kan göra för att stärka den internationella solidariteten med hbtq-plus och minska diskrimineringen av densamma som till exempel att:

•Vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga internationella organ.

•Verka för att FN upprättar en internationell konvention om avskaffandet av all diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck.

•Tillse att hbtq-plus-frågor lyfts fram strategiskt i utvecklingsarbetet. Biståndsinsatserna för hbtq-plus-rättigheter bör öka.

•Anordna en internationell konferens på toppnivå med fokus på att stärka hbtq-plus-personers rättigheter.

 

 

Anna Wallentheim (S)

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och andra mellanstatliga internationella organ och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att FN upprättar en internationell konvention om avskaffande av all diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hbtq-plus-frågor ska lyftas fram strategiskt i utvecklingsarbetet och att biståndsinsatserna för hbtq-plus-rättigheter bör öka och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hbtq-plus-personers rättigheter i världen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU15
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att EU:s diskrimineringslagstiftning ska förstärkas, där målet är en sammanhållen lagstiftning som omfattar alla diskrimineringsgrunder och gäller även utanför arbetsmarknaden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU7
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att registrerat partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU och att samkönade pars fria rörlighet därigenom kan möjliggöras i praktiken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.