Till innehåll på sidan

Intensifierat arbete mot svenskfientlighet

Motion 2014/15:2606 av Paula Bieler och David Lång (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget att kartlägga svenskfientlighetens utbredning och karaktär samt att föreslå åtgärder i syfte att motverka svenskfientligheten.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och ändra de lagtexter som medger negativ särbehandling av infödda svenskar.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statligt stöd till antirasistiska organisationer endast ska ges till sådana organisationer som också förbinder sig att motverka svenskfientlighet.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge direktiv till landets skolor om att belysande och motverkande av svenskfientlighet ska ingå som en naturlig del i skolornas värdegrundsarbete.

Motivering

Staten har under de senaste decennierna lagt ned stora resurser på att motverka, forska och sprida medvetenhet kring de negativa attityder, den diskriminering och det våld som infödda svenskar utsätter invandrare för. Mycket av detta arbete har varit bra och nödvändigt.

Tyvärr har dock nästan ingen uppmärksamhet riktats mot den diskriminering, de negativa attityder och det våld som infödda svenskar utsätts för på grund av sin härkomst trots att svenskfientlighet av allt att döma är ett allvarligt och vanligt förekommande problem.

Svenskfientligheten kan ta sig uttryck på många olika sätt. Ett exempel är att svenskar blir offer för diskriminerande lagstiftning, vilket bland annat belyses av den nuvarande tillämpningen av lagen om hets mot folkgrupp.

Med anledning av en anmälan mot en insändare i tidningen ”Mitt i Södermalm”, innehållande grovt nedsättande påståenden om så kallade ursvenskar, skrev Justitiekanslern följande i ett utlåtande från 2003-11-05:

Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet. Redan på grund av vad som nu har sagts kan innehållet i insändaren inte anses utgöra hets mot folkgrupp.

Infödda svenskar omfattas alltså inte av det skydd som lagen om hets mot folkgrupp är tänkt att utgöra. Tyvärr finns det fler exempel på lagstiftning som medger negativ särbehandling av infödda svenskar.

Svenskfientligheten kan också ta sig uttryck i form av trakasserier, kränkningar och nedsättande attityder kopplade till svenskarnas härkomst eller utseende.

I en artikel i Uppsala Nya Tidning 2006-05-06 berättade en flicka att hon efter en längre tids svenskfientliga trakasserier inte längre vågar gå till skolan:

De slår mig, spottar mig i ansiktet och kallar mig för svennehora. De hotar mig på internet och säger att de ska förstöra mitt liv. De skriker åt mig och hånar mig på lektionerna och rasterna. Lärarna struntar fullständigt i det fastän det sker helt öppet på lektionerna och i korridorerna.

I en lång rad av mediainslag från hela landet berättas det om liknande händelser. I en artikel i Helsingborgs Dagblad kunde man 2006-05-11 läsa följande:

– Flera killar sparkade på mig när jag låg ned. Allt jag tänkte på var att skydda mitt huvud.

Den brutala misshandeln inträffade i vintras och blev kulmen på ett par år av trakasserier, hot och våld som Jesper och tiotalet kompisar säger sig ha blivit utsatta för av ett gäng killar med invandrarbakgrund.

– Dagligen försöker de provocera fram bråk genom att skrika saker som ”svennejävlar”. Det känns som att det aldrig tar slut, säger Erik. De är övertygade om varför just de råkar illa ut.

 – För att vi är svenskar. Omvänd rasism är vad det är, men att även det förekommer är något som sällan uppmärksammas, säger Anders.

I etablerade massmedier har det vid flera tillfällen förekommit kränkande omdömen om svenskar som näppeligen hade släppts igenom om det handlat om någon annan folkgrupp. I en artikel i Expressen skrev författarinnan Linda Skugge 2002-06-26 till exempel följande:

Jag hatar allt genuint typiskt svenskt. De flesta svenskar är fula. Tunt blont hår som är för tunt att sätta upp i en tofs, blekfet blåvit hud med röda utslag som blir pionröd i solen, asugly helt enkelt.

Etnologen Maria Bäckman har i flera studier rapporterat om svenska flickors utsatthet i invandrartäta förorter. I en intervju med det norska vetenskapsmagasinet Forskning.no 2005-05-31 berättar hon bland annat om hur blonda, svenska flickor färgar håret för att se mindre svenska ut och därmed slippa sexuella trakasserier. Bäckman förklarar bakgrunden på följande sätt:

Att vara en blond flicka innebär att man blir tillskriven en identitet som är full av nedsättande fördomar om könshierarkier och kvinnlig sexualitet. Det innebär en plågsam synlighet; bilar som tutar, gubbar som stirrar och pojkar som kallar en för hora.

En tredje form av svenskfientlighet, som också är den allvarligaste, är det våld och den brottslighet som svenskar utsätts för på grund av sin härkomst. Brottsförebyggande rådet har i flera studier (1996:2, 2000:6, 2005:17) visat att invandrare inom de flesta brottskategorier är överrepresenterade som gärningsmän och att infödda svenskar är överrepresenterade som offer. Det finns också skäl att anta att det åtminstone i en del av dessa fall finns ett underliggande svenskfientligt motiv.

Av Brås rapport 2000:6 framgår det att ca 90 % av ungdomsrånarna i Malmö hade utländsk bakgrund och en nästan lika stor andel av offren var infödda svenskar. När sociologistudenten Petra Åkesson några år senare genomförde en studie där hon intervjuade unga ungdomsrånare i Malmö angående motiven bakom deras brott så fick hon enligt Dagens Nyheter 2006-03-25 följande svar:

När vi är ute på stan och rånar så krigar vi, vi krigar mot svenskarna.

På frågan om vad begreppet makt innebar för en av rånarna så fick hon svaret:

För mig är det att svenskarna ska lägga sig ner på marken och pussa mina fötter.

Sexualbrott är den brottskategori där invandrarnas överrepresentation är som störst och även här finns det skäl att anta att svenskfientliga grundmotiv kan vara en del av förklaringen.

Med anledning av en uppmärksammad gruppvåldtäkt i Rissne genomförde Dagens Nyheter en reportageserie där man intervjuade ungdomar om händelsen. I en intervju 2000-02-11 hävdade en invandrarpojke:

Det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som en arabisk

(…)

Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan säga att de blir sönderknullade.

Denna bild bekräftades i en intervju med en grupp svenska flickor 2000-02-18:

Jävla svenne, så säger de, berättar Jessica ... Och det är de svenska tjejerna som drabbas hårdast. För de är ju dessutom horor. Svennehoror.

(…)

Spelar den omvända rasismen in när svenska tjejer skändas av invandrare?

Ja, jag tror det, säger Jessica.

Invandrarkillar har inte så stor respekt för svenska tjejer, särskilt inte sådana som är utmanande klädda, säger Malin.

Med anledning av vad som ovan anförts anser vi det vara hög tid att regeringen vidtar åtgärder för att kartlägga och stävja svenskfientligheten. Som första åtgärder föreslår vi att en utredning skall tillsättas med uppdrag att kartlägga svenskfientlighetens utbredning och karaktär samt att föreslå åtgärder i syfte att motverka svenskfientligheten. Parallellt med detta bör även de befintliga lagtexter som medger negativ särbehandling av infödda svenskar ses över och ändras. Vidare föreslår vi att statligt stöd till antirasistiska organisationer endast skall ges till sådana organisationer som också förbinder sig att motverka svenskfientlighet samt att direktiv skall utfärdas till landets skolor om att belysande och motverkande av svenskfientlighet skall ingå som en naturlig del i skolornas värdegrundsarbete.

.

t

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdraget att kartlägga svenskfientlighetens utbredning och karaktär samt att föreslå åtgärder i syfte att motverka svenskfientligheten.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och ändra de lagtexter som medger negativ särbehandling av infödda svenskar.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statligt stöd till antirasistiska organisationer endast ska ges till sådana organisationer som också förbinder sig att motverka svenskfientlighet.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge direktiv till landets skolor om att belysande och motverkande av svenskfientlighet ska ingå som en naturlig del i skolornas värdegrundsarbete.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.