Inrätta en ny viltmyndighet

Motion 2018/19:1927 av Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en viltmyndighet med syfte att ta ett samlat grepp om jakt- och rovdjursfrågorna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ett högt predatortryck från varg i vissa delar av landet. Närmare hälften av alla vargar som finns i Sverige återfinns i och kring Värmland. Det skapar en orimlig situation i många avseenden. Återkommande rapporter om angrepp mot tamboskap, hundar och en uttryckt känsla av otrygghet hos många människor på landsbygden gör att situationen riskerar att bli ohållbar. Att människor kan bo och verka på landsbygden är en förutsättning för att hela Sverige ska leva. Förutom de oersättliga känslomässiga värdena som går förlorade när vargen tar hundar och tamboskap får den stora varg­stammen även ekonomiska konsekvenser. Vargen drabbar bönder som bedriver boskapsskötsel och förutsättningarna för jakt och besöksnäring försämras.

All jakt och viltvård måste utgå från en balans mellan djur, natur och människa. Besluten om jakt måste fattas så nära de berörda människorna som möjligt.

En ny viltmyndighet som kan ta ett samlat grepp om jakt- och rovdjursfrågorna bör därför upprättas. Det skulle skapa ett omtag kring den svenska jaktpolitiken. En ny myndighet kan också säkra balansen mellan bevarandet och brukandet. En sådan myndighet skulle med fördel också kunna placeras i Karlstad med tanke på de erfaren­heter och den kunskap som finns om jaktfrågor just där.


Det är även angeläget att den nya myndigheten får i uppdrag att belysa hur jakten kan användas för att främja den regionala utvecklingen på landsbygden. Jakten omsätter närmare tre miljarder varje år och kan därför spela en viktig roll i att främja jobb och företagande på landsbygden.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en viltmyndighet med syfte att ta ett samlat grepp om jakt- och rovdjursfrågorna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.