Till innehåll på sidan

Innovativa miljölösningar på den egna tomten

Motion 2010/11:C357 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om innovativa miljölösningar på den egna tomtmarken.

Motivering

I ett läge där samhället ständigt måste söka nya vägar för att kretsloppsanpassa, hitta nya lösningar och förbättra nuvarande teknik i syfte att klimatanpassa är det viktigt att politiken underlättar för den enskilde att göra just detta. Det är helt enkelt viktigt att hitta smarta och lätta sätt att producera grön el.

Varje möjlighet till produktion av förnyelsebar energi bör tas tillvara och staten ska inte vara den som bromsar utvecklingen eller begränsar människors vilja att finna nya innovativa vägar till energiförsörjning. Denna får gärna vara småskalig och präglas av det egna ansvarstagandet. Denna småskalighet ger troligtvis också ett större oberoende från de stora elbolagen och prisläget på elmarknaden.

Med ett sådant perspektiv är det viktigt att från statens sida ge så många incitament som möjligt för människor att utifrån den egna vardagen hitta lösningar. Ett sådant exempel är att förenkla regelverket så att man utan bygglov kan bygga mindre kraftverk för vind och sol på den egna tomten, liknande den regelförenkling som tidigare gjorts för så kallade friggebodar. Möjligheten att bygga ska givetvis inte ske helt oreglerat utan inom begränsningarna som gäller för just vanliga friggebodar. Det regelverket bör därför utökas till att även omfatta små kraftverk för vind och sol på högst 15 kvadratmeter. Då det finns särreglering runt vattenkraft kan inte sådan omfattas. Idag präglas tillståndshanteringen av överklaganden, utdragen tillståndsprövning och en omfattande byråkrati. Inte sällan blir detta också en kostsam historia för den enskilde.

Detta är ett tydligt sätt hur uppmuntran av småskalig och närproducerad grön el kan gå till. Signalerna till den enskilde där man uppmuntrar de egna idéerna, nya innovationer och det egna ansvarstagandet är en viktig del i ett fortsatt utvecklande av ett framgångsrikt miljöarbete.

Stockholm den 26 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om innovativa miljölösningar på den egna tomtmarken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.