Till innehåll på sidan

Inkludering av tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd

Motion 2009/10:So567 av Karin Nilsson och Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda frågan om att inkludera tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd då särskilda medicinska skäl föreligger.

Motivering

Inom sjukvården finns det ett högkostnadsskydd. Ett annat högkostnadsskydd finns för inköp av läkarordinerade mediciner. Dessutom har alliansregeringen infört ett högkostnadsskydd för tandvården 1 juli 2008. Det är alla väl fungerande och uppskattade reformer. Dock kan det upplevas som en brist att högkostnadsskyddet för tandvård inte omfattar tandhygienistens tjänster. De flesta människor har inte några större kostnader för besök hos sin tandhygienist. Det kanske sker rent rutinmässigt en gång om året eller mindre än så. För andra är det nödvändigt med mer regelbundna kontroller, vilket kan bli belastande för ekonomin, särskilt i kombination till orsakerna som ligger bakom de täta besöken.

Personer som föreskrivs täta besök hos en tandhygienist har oftast en medicinsk orsak. Det kan handla om sjukdomar med nedsatt salivproduktion, frätande magsyror eller mediciner som är särskilt skadliga för tandemaljen. Dessa personer har förutom sina tandkostnader ofta sjukvårdskostnader och medicinkostnader, och som om detta inte var nog, en låg inkomst på grund av återkommande sjukskrivningsperioder.

Vi är många som anser att tänderna ju faktiskt är en del av kroppen och att tandvården borde vara en del av sjukvården. Men än är vi inte framme vid en så omfattande reform för alla. Att införliva tandvården i sjukvårdssystemet skulle innebära ett kraftigt ökat krav på skattefinansiering.

För personer som till följd av sin sjukdom tvingas tillbringa mycket tid hos både tandläkare och tandhygienist är det ändå relevant att pröva möjligheten att inkludera tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd. I deras fall är tandvården bara en komponent i det totala vårdbehovet som sjukdomen förorsakar. Även den minimala förändringen att inkludera tandhygienistens tjänster i tandvårdens högkostnadsskydd skulle göra skillnad.

Vi vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av att utreda frågan om att inkludera tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd då särskilda medicinska skäl föreligger.

Stockholm den 1 oktober 2009

Karin Nilsson (c)

Jörgen Johansson (c)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda frågan om att inkludera tandvården i sjukvårdens högkostnadsskydd då särskilda medicinska skäl föreligger.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.