Till innehåll på sidan

Införande av ett ordensväsen

Motion 2009/10:K311 av Göran Montan (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-02
Numrering
2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av ett ordensväsen.

Motivering

Sedan 1975 kan inga svenska medborgare tilldelas de svenska statliga förtjänstordnarna. Den 1 januari detta år förklarades ordenssystemet nämligen vilande av Sveriges riksdag. I många andra europeiska demokratier är liknande ordenssystem ett självklart inslag i samhället och det borde vara även i vårt land.

En förtjänstorden tilldelas en person som gjort landet stora tjänster. Framgång inom exempelvis kulturen, idrotten eller näringslivet skulle kunna ligga till grund för att en person tilldelas en orden.

Ordenssystemet är billigt genom att det endast ger personen som tilldelats orden rätten att köpa och bära ordenstecknen. Statens kostnad är således nära nog noll, men för den enskilde är det ett tecken på att svenska staten visar uppskattning för personens hårda arbete.

En möjlighet vore att införa flera olika ordnar kopplade till olika delar av samhället, exempelvis skulle vetenskapen kunna ha en orden, kulturen en annan och näringslivet en tredje. Talmannen kan vara den som nominerar till en orden medan riksdagen fattar beslut i frågan. Det är således folket som belönar folket och inte övermakten som belönar undersåtar.

Stockholm den 24 september 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av ett ordensväsen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.