Till innehåll på sidan

Införande av elektronisk röstning i val

Motion 2010/11:K339 av Ulf Holm och Peter Rådberg (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa elektronisk röstning i val.

Motivering

Vi tror att det är dags för en översyn av hur valproceduren går till i Sverige. Den tekniska revolutionen med att de flesta i Sverige idag har tillgång till privat Internet skapar möjligheter för att underlätta röstningsförfarandet. I flera länder, t.ex. Indien, prövas nu möjligheten med elektronisk röstning, och Sverige borde ligga i framkanten med detta, inte minst mot bakgrund av tillgången till Internet i Sverige. Några problem med den viktiga valhemligheten har inte kunnat påvisas på de ställen där elektronisk röstning prövats. Säkerhetsarrangemangen i datasystem är idag mycket avancerade och beprövade.

Fördelarna med elektronisk röstning skulle också vara att räkning av röster samt fördelningen av personröster skulle göras betydligt enklare. I valet 2006 tog det i vissa fall flera veckor innan vi visste exakt vilka som blivit invalda till olika församlingar.

En annan fördel skulle ju vara att antalet ogiltiga röster borde begränsas betydligt. Eftersom datorprogrammet ”säger ifrån” ifall man glömt fylla i partival eller om man fyllt i fler än en så uppmärksammas väljaren omedelbart på detta och kan korrigera sitt val för att den ska kunna sändas/skickas iväg. Den går heller inte att vika ihop eller förstöras av smuts så att den blir oläslig.

Vi tror också att fler skulle rösta ifall det gick att göra elektroniskt. Valdeltagandet är idag lägst i de yngsta åldersgrupperna och kanske skulle det få fler att delta i val ifall det gick att göra elektroniskt.

Regeringen bör utreda frågan om att pröva möjligheten till elektronisk röstning.

Stockholm den 26 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa elektronisk röstning i val.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.