Till innehåll på sidan

Idrottsämnet för barn med funktionshinder

Motion 2003/04:Ub493 av Margareta Israelsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrott i skolan för barn med funktionshinder.

Motivering

 • Jag är inte med i idrotten för att jag klarar inte att göra dom sakerna som dom gör.

 • På gympan får jag för det mesta bara titta på och mäta och sånt. Fast jag vill gympa för jag är en sportkille.

Så uttalar sig flera barn i Barnombudsmannens rapport från 2002, ”Många syns inte men finns ändå”. Barnens kommentarer visar att de inte kan eller får vara med i all undervisning som sker i skolan. Det gör att de går miste om många tillfällen av samvaro som skapar sammanhållning mellan barnen. I en intervjuundersökning som gjorts för rapporten framgår det att barn och ungdomar med rörelsehinder ofta blir avskilda från klassen i samband med bland annat friluftsdagar och idrott.

Funktionshindrade barn och ungdomar får sällan eller aldrig möjlighet att som andra barn i skolan prova olika idrotter. Istället för att delta i idrottslektionerna med sina kamrater får de – i bästa fall – göra andra aktiviteter tillsammans med sin assistent. Alltför ofta får de sitta bredvid och titta på. De ”slipper” vara med.

I Barnombudsmannens rapport berättar barnen att det inte alls kändes bra ”att slippa” idrotten. Det kändes mer som ett utpekande och ett utanförskap. Att många barn inte är med på gymnastiken är tidigare känt. Att många barn vill vara med men tvingas att se på eller göra något annat är inte acceptabelt. Fler barn skulle kunna vara med på gymnastiken om undervisningen lades upp så att den passar varje barn. Mycket mer borde gå att göra från skolans sida med stöd av specialpedagogisk kompetens med inriktning på motorik.

Om den integrerade skolan ska fungera och vara värd namnet, måste idrotts­ämnet bli ett ämne för alla. Samtidigt som vi talar om att barnen behöver röra på sig, blir budskapet det motsatta till barnet i rullstol.

Här ligger en stor utmaning för nytänkande. Inom handikappidrotten finns både idéer och erfarenheter som man kan dra nytta av. Dessutom skulle säkert flera barn tycka att det var spännande att få tävla under andra förutsättningar. Ett initiativ krävs dock, en vilja att visa på vägar till förbättring. Det initiativet bör regeringen ta.

<

Stockholm den 6 oktober 2003

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrott i skolan för barn med funktionshinder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.