Till innehåll på sidan

Höjd företagskompetens i myndigheterna och färre myndigheter

Motion 2016/17:1850 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till mer företagandevänliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Möjligheten att starta nya företag och befintliga företags möjlighet till tillväxt är av avgörande betydelse för Sveriges framtid och välfärd. Alliansen införde en mängd åtgärder riktade direkt till företagen, men de olika myndigheter i Sverige som företag har kontakt med måste börja arbeta effektivt. Myndigheterna måste fokusera på att minska byråkratin och tillgodose människors och företagens behov. Innan 2006 skapades nya myndigheter utan tydliga uppgifter och mål. Sedan dess har antalet myndigheter minskat. Detta är såklart positivt, men det finns mycket kvar att göra. Antalet anställda har inte förändrats nämnvärt och kostnaderna för de över 300 myndigheter som finns i landet är troligen snarlika idag jämfört med år 2006. Myndigheternas arbete bör därför fortsatt effektiviseras och byråkratin skall minska. Meningen med myndigheter kan inte vara att dessa skall finnas till för deras egen existens utan dessa skall finnas till för att ge bästa service åt medborgarna och företagen. Myndigheterna skall inte ha som ett mål att deras verksamhet skall växa, snarare tvärtom. Ju färre blanketter och mindre administration och avgifter för medborgare och företag, desto bättre. Jag föreslår därför att regeringen ser över möjligheten att minska antalet myndigheter och att effektiviseringsåtgärder inom myndigheterna bör vidtas. En stor del av företagens administration består av diverse kontakter med myndigheter. Dessa kontakter bör därför ske så enkelt och smidigt som möjligt. Tyvärr händer det att myndigheter, trots goda intentioner att följa lagar och regler, komplicerar företagens utveckling genom långa handläggningstider, bristande information eller helt enkelt en begränsad förståelse för en företagares vardag. På landsbygden finns det många företagare som är multiföretagare och sysslar med olika sidoverksamheter. Dessa företagare kan därför dagligen komma i kontakt med upp till ett tjugotal olika myndigheter. Företagsvillkoren förändras och därför måste även myndigheternas arbete hänga med i utvecklingen. Många av de som arbetar inom myndigheterna med olika ärenden saknar idag kunskapen om hur det är att vara företagare. Här finns det en potential till förbättring, vilket samhället skulle tjäna på. När kunskapen kring ärendena ökar så effektiviseras handläggningen. Om detta sker samtidigt som företagen får bättre feedback ges företagen bättre möjligheter att växa. Regeringen bör uppmuntra till att öka företagskompetensen vid handläggning av ärenden inom svenska myndigheter.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till mer företagandevänliga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.