Till innehåll på sidan

Högre studier på minoritetsspråk

Motion 2004/05:Ub353 av Heli Berg (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till gymnasial och högre utbildning på minoritetsspråk.

Motivering

Utan sina nationella minoriteter och minoritetsspråk skulle Sverige vara ett fattigare land. De språk som erkänns som minoritetsspråk i Sverige är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Det är viktigt att dessa språk får stöd från samhället för att hållas levande.

Små språk är ständigt hotade. Historiskt sett är det många språk som har försvunnit. Som exempel brukar nämnas etruskiska, gotiska och latin. När ett språk försvinner sker det som regel genom att minoriteten övergår till majoritetens språk. Detta är också något som hela tiden sker i vår tid med allt större hastighet. Språkforskarna anser att ett stort antal av världens omkring 6 000 språk är hotade.

Risken är att bara de språk med någon form av officiell maktstatus eller språk som talas av minst hundratusen individer har en möjlighet att överleva. Om detta skulle visa sig vara sant skulle det innebära att enbart sverigefinskan skulle kunna överleva av egen kraft och med hjälp av de åtgärder som vidtagits för minoritetsspråken i Sverige. Detta är givetvis inte tillfredsställande. De nationella minoritetsspråken i Sverige talas, med undantag för sverigefinska, av grupper på långt under 100 000 individer.

För att hålla de små språken, och den kultur som är kopplad till respektive språk, vid liv krävs det särskilda insatser inom många områden som litteratur, teater, musik, radio, TV, film, undervisning, forskning och språkutveckling. Detta är också exempel på områden där minoritetsspråken idag får olika former av stöd i Sverige.

Undervisningssystemet är emellertid ryggraden i varje språklig minoritetsgrupps överlevnad. Grundläggande är naturligtvis att undervisning kan ges på minoritetsspråket i alla stadier av det obligatoriska utbildningssystemet samt att det finns tillgång till lärare och moderna läromedel och lexikon på minoritetsspråket. Att kunna ge utbildning på gymnasie- och högskolenivå på minoritetsspråken är emellertid i många fall ogörligt ens på nationell nivå. Litet elevunderlag samt brist på lärare och läromedel är bara några hinder för detta.

Att kunna få ovannämnda utbildning på minoritetsspråket är trots detta viktigt för individens identitet, utveckling av minoritetsspråken samt för ett större erkännande och status för språket i det omgivande samhället.

Om inte utbildning på minoritetsspråket kan ges i Sverige bör därför ett särskilt stöd ges till dem som vill söka denna utbildning i andra länder. Flera av Sveriges minoritetsspråk har en betydligt starkare ställning i många andra länder med tillgång till högre utbildning på språket än vad som är möjligt att skapa i Sverige.

Stödet bör utformas som ett utökat studiebidrag som skall kunna sökas hos CSN. Bidragets storlek skall kunna anpassas till att täcka de särskilda merkostnader som uppstår i samband med studierna i annat land.

Stockholm den 4 oktober 2004

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till gymnasial och högre utbildning på minoritetsspråk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.