Till innehåll på sidan

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Motion 2015/16:1968 av Per Lodenius och Eskil Erlandsson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Granskad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör utreda hur personer med funktionsnedsättning ska kunna få möjlighet att själva välja hjälpmedel och att detta inte ska vara beroende av var man bor eller ålder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om man har funktionsnedsättning så kan de hjälpmedel man fått sig tilldelade vara helt avgörande för om man ska kunna leva ett aktivt och tillfredsställande liv. Men det är stor skillnad mellan vilka hjälpmedel man har möjlighet att få i olika delar av landet. Det är också ofta svårt att själv få välja de hjälpmedel man själv anser fungera och passa de behov man har bäst. Det ska inte, som idag, avgöras av i vilken kommun eller vilket landsting man bor i vilka hjälpmedel man erbjuds. Att dessutom åldern kan spela mer roll än behovet gör det inte bättre. Det finns exempel där ett hjälpmedel har tagits bort från en dag till nästa eftersom personen det gäller fyllt 18 år och därför flyttats från barnhabiliteringen till vuxenhabiliteringen, och att man därför som vuxen inte längre anses ha behov av just det hjälpmedlet.

 

Per Lodenius (C)

Eskil Erlandsson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör utreda hur personer med funktionsnedsättning ska kunna få möjlighet att själva välja hjälpmedel och att detta inte ska vara beroende av var man bor eller ålder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.