Till innehåll på sidan

Hem- och konsumentkunskap i skolan

Motion 2005/06:Ub577 av Marianne Carlström m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2005-10-05
Hänvisning
2005-10-13
Bordläggning
2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppvärdera hem- och konsumentkunskapens betydelse i skolan.

Motivering

Idag pågår en intensiv debatt om mat och hälsa, inte minst gäller det barnens mat och hälsa. Många barn är överviktiga när de börjar skolan och övervikt är numera en reell välfärdssjukdom.

Debatten idag präglas av idéer och önskemål på vad man kan göra för att förändra inställningen till mat och till motion. Att man måste börja i unga år är många överens om, likaså att många familjemönster, vad gäller såväl kost som motion, måste förändras för att barnen ska både börja motionera och äta på ett klokare sätt.

I detta arbete har förstås skolan en viktig roll att spela. Det finns undersökningar som visar att många barn väljer att hoppa över både frukosten och skollunchen. Det sätter naturligtvis spår i hälsan och resulterar ofta i sämre arbetsförutsättningar i skolan.

Det är inte lätt att vara konsument idag. Det finns en uppsjö av hel- och halvfabrikat att ta till när tiden för att laga mat inte räcker till. Vad man inte alltid ser är att dessa varor ofta inte är vare sig näringsriktiga eller tillräckligt mättande.

Skolämnet hem- och konsumentkunskap är idag ett av de minsta ämnena i skolan, vilket gör att man riskerar att eleverna inte får den kunskap om näringsriktig och god kost som vore önskvärt.

För att vi inte ska få ännu större svårigheter med folkhälsan än vad vi har i vårt samhälle idag, behöver vi uppvärdera vikten av hem- och konsumentkunskapens betydelse i skolan. Detta gäller såväl grund- som gymnasieskolan.

Stockholm den 5 oktober 2005

Marianne Carlström (s)

Christina Nenes (s)

Maria Hassan (s)

Anne Ludvigsson (s)

Hillevi Larsson (s)

Inger Jarl Beck (s)

Lars Wegendal (s)

Kerstin Engle (s)

Lennart Axelsson (s)

Laila Bjurling (s)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att uppvärdera hem- och konsumentkunskapens betydelse i skolan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.