Handlingsplan för växtbaserade livsmedel

Motion 2021/22:1918 av Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett konkret handlingsprogram för konkurrenskraft inom växtbaserade livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efterfrågan på växtbaserade livsmedel är fortfarande stor, mycket på grund av hänsyn och intresse för klimat, transport och folkhälsa. Till följd av detta skifte görs stora investeringar. Nya livsmedelsföretag startas samtidigt och befintliga aktörer utökar sina produktportföljer för att kunna erbjuda fler växtbaserade livsmedel. I Sverige rapporterar såväl dagligvaruhandel som livsmedelsproducenter snabbt ökade tillväxttal gällande växtbaserade produkter. Utvecklingen är global och marknaden är därför stor för de företag som lyckas ta fram bra växtbaserade livsmedel. Växtbaserade livsmedel har potential att bli ytterligare en stor svensk export.

För att bäst kunna ta tillvara på möjligheterna som följer av det växtbaserade skiftet och samtidigt öka den svenska försörjningstryggheten för livsmedel så behövs en sammanhållen handlingsplan för att tillvarata det växtbaserade. En sådan plan behövs för att kunna bidra till ökad primärproduktion, livsmedelsexport och att företag förlägger forsknings- och innovationssatsningar samt tillverkning i Sverige. I förlängningen innebär den pågående globala förändringen av konsumtionsvanor en utmärkt exportmöjlighet för svenska eller svensketablerade företag, helt i linje med den övergripande livsmedelsstrategin. Svenska bönder och livsmedelsföretag, och därmed hela Sverige, har stor potential att dra nytta av den pågående omställningen av kostvanor. 

Regeringen bör se till att det tas fram en konkret handlingsplan för ökad svensk konkurrenskraft inom det växtbaserade livsmedelssegmentet. En sådan handlingsplan bör tas fram i nära samarbete med relevanta myndigheter och näringslivet. Handlings­planen bör ta sin utgångspunkt i livsmedelsstrategin. Handlingsplanen bör även innehålla fokuserade satsningar på kompetens och infrastruktur för att stödja innovativa uppstartsföretag inom livsmedelskedjan att skala upp och börja exportera, och satsa på förbättrade möjligheter att odla och förädla grödor i Sverige.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett konkret handlingsprogram för konkurrenskraft inom växtbaserade livsmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.