Häktning

Motion 1990/91:Ju703 av Allan Ekström (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

En tingsrätt dömde en person för bl.a. rån till
skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, s.k.
kontraktsvård. Enligt särskild föreskrift skulle personen
underkasta sig vård på behandlingshem enligt en av
skyddskonsulenten ombesörjd behandlingsplan. I domen
förordnade tingsrätten att vederbörande skulle kvarbli i
häkte till dess han överlämnades för föreskriven
kontraktsvård.
Enligt justitieombudsmannen -- som i annat
sammanhang tog del av vederbörandes
behandlingsjournal -- hade det inte varit möjligt för
tingsrätten att förordna om fortsatt häktning i det
förevarande fallet. Emellertid uttalade JO förståelse för
motivet för häktningsbeslutet nämligen att tingsrätten velat
säkerställa att personen i fråga verkligen infann sig på
behandlingshemmet. (JO:s ämbetsberättelse 1990-1991.)
Enligt min mening bör tingsrättens förfarande
''legaliseras''. Även om kontraktsvård förutsätter
frivillighet och samtycke, är det ändå från rättsordningens
synpunkt angeläget att säkerställa att vården kan taga
sin början på avsett sätt. Utan sådant förordnande om
häktning kommer den dömde att 'släppas ut på gatan'' med
de olika risker som kan vara förenade härmed.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar om sådan ändring av
rättegångsbalken att häktning får ske i avbidan på att i
skyddstillsynens form beslutad kontraktsvård kan påbörjas.

Stockholm den 14 januari l991

Allan Ekström (m)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen beslutar om sådan ändring av rättegångsbalken att häktning får ske i avbidan på att i skyddstillsynens form beslutad kontraktsvård kan påbörjas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar om sådan ändring av rättegångsbalken att häktning får ske i avbidan på att i skyddstillsynens form beslutad kontraktsvård kan påbörjas.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.