Till innehåll på sidan

Häkte i Halland

Motion 2012/13:Ju390 av Lars Gustafsson m.fl. (KD, M, FP, C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
-KD404

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta ett häkte i Halland.

Motivering

Halland är i dag det enda län i Sverige som inte har ett häkte. Under ett par års tid fanns ett provisoriskt häkte i polishuset i Halmstad där Kriminalvården hyrde tolv arrestlokaler av polisen. Det var dock långt ifrån tillräckligt, och sedan en tid tillbaka finns inte ens detta provisoriska häkte kvar.

Kriminalvården tvingas därför att transportera häktade till något av häktena i Göteborg, Helsingborg, Malmö eller Jönköping, ibland till och med längre bort. Ofta räcker inte Kriminalvårdens resurser till för detta utan även polismyndigheten måste ställa personal och andra resurser till förfogande för att man ska klara transporterna.

Dagens situation, med många resor till och från häktesförhandlingar och huvudförhandlingar, innebär betydande transportkostnader för polis och kriminalvård. De omedelbara effekterna av detta är personellt resursbortfall, ökat övertidsuttag och effektivitetsförluster som går ut över den ordinarie polisiära verksamheten. De många övriga resor som blir följden för Kriminalvården, polisen, offentliga biträden och försvarare medför också betydande merkostnader för statsverket och ineffektivitet i polisutredningarna.

Denna problematik kvarstår nu år från år och är långsiktigt ohållbar. För att minska de ekonomiska och tidsmässiga kostnaderna samt effektivisera polisutredningarna bör ett permanent häkte inrättas i Halland så snart som möjligt.

Stockholm den 5 oktober 2012

Lars Gustafsson (KD)

Henrik von Sydow (M)

Jan Ertsborn (FP)

Ola Johansson (C)

Anne Marie Brodén (M)

Michael Svensson

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta ett häkte i Halland.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.