Gymnasieskolan

Motion 1997/98:Ub247 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

Motion till riksdagen

1997/98:Ub247

av Beatrice Ask m.fl. (m)

Gymnasieskolan

Innehållsförteckning

1. Reformeringen av gymnasieskolan  

1.1 Inledning  

1.2 Den nya gymnasieskolan  

1.3 Reform i fel ordning – regeringen förtjänar kritik  

1.4 Vad gör regeringen?  

2. Prioritera kvalitet och valfrihet  

2.1 Ställ större krav på grundskolan  

2.2 Gymnasieskolan måste bli bättre  

2.3 En modern gymnasieexamen  

2.4 Inför fler betygssteg  

2.5 Bättre möjligheter att pröva betyg  

2.6 Inför ett kvalitetsinstitut  

2.7 Se över programstrukturen  

2.8 Avskaffa timplanen  

2.9 Begränsa antalet kärnämnen  

2.10 Alternativa kurser i kärnämnena  

2.11 Fler fristående gymnasieskolor  

2.12 Huvudmannaskap  

2.13 Godkända lokala grenar

Yrkanden (34)

 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om alternativa kurser och mål i kärnämnena i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om alternativa kurser och mål i kärnämnena i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av gymnasieskolans program och struktur
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av gymnasieskolans program och struktur
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa timplanen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa timplanen
  Behandlas i
 7. att riksdagen hos regeringen begär förslag om färre obligatoriska kärnämneskurser i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 8. att riksdagen hos regeringen begär förslag om färre obligatoriska kärnämneskurser i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ämnet svenska och antagningen till gymnasieskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ämnet svenska och antagningen till gymnasieskolan
  Behandlas i
 11. att riksdagen hos regeringen begär förslag om återinförande av rätten att pröva betyg under gymnasietiden i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 12. att riksdagen hos regeringen begär förslag om återinförande av rätten att pröva betyg under gymnasietiden i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att en elev skall vara godkänd i alla kurser för att erhålla grundläggande behörighet till högskolan
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att en elev skall vara godkänd i alla kurser för att erhålla grundläggande behörighet till högskolan
  Behandlas i
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samverkan mellan skola och näringsliv
  Behandlas i
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om samverkan mellan skola och näringsliv
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 17. att riksdagen hos regeringen begär förslag om vidgade möjligheter för kommuner att lägga ut utbildning på entreprenad i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 18. att riksdagen hos regeringen begär förslag om vidgade möjligheter för kommuner att lägga ut utbildning på entreprenad i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den arbetsplatsförlagda utbildningen
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om den arbetsplatsförlagda utbildningen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 21. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en försöksverksamhet med modern lärlingsutbildning i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 22. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en försöksverksamhet med modern lärlingsutbildning i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fristående och kompletterande skolor på gymnasienivå
  Behandlas i
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fristående och kompletterande skolor på gymnasienivå
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 25. att riksdagen hos regeringen begär förslag om förändrat huvudmannaskap för de gymnasieskolor som har landsting som huvudman i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 26. att riksdagen hos regeringen begär förslag om förändrat huvudmannaskap för de gymnasieskolor som har landsting som huvudman i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om de lokala grenarna och elevers rätt att välja utbildning
  Behandlas i
 28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om de lokala grenarna och elevers rätt att välja utbildning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 29. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kompetensen hos yrkeslärarna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 30. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kompetensen hos yrkeslärarna
  Behandlas i
 31. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av fler lektorer
  Behandlas i
 32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av fler lektorer
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 33. att riksdagen hos regeringen begär förslag om inrättandet av en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasieutbildning baserad på modern informationsteknik i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 34. att riksdagen hos regeringen begär förslag om inrättandet av en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasieutbildning baserad på modern informationsteknik i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.