Till innehåll på sidan

Grundkrav på kollektivavtal

Motion 2022/23:1479 av Annette Rydell och Heléne Björklund (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för krav på villkor enligt svenska kollektivavtal vid offentliga upphandlingar och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för krav på villkor enligt svenska kollektivavtal när en arbetsgivare får stöd via Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadspolitiska program, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idag har en stor del av Sveriges arbetsgivare kollektivavtal. Det innebär att de anställda har ett försäkringsskydd och är garanterade lägstalöner enligt avtal. Det är en central del av den svenska modellen på arbetsmarknaden.

För att motverka osund konkurrens och lönedumpning på svensk arbetsmarknad bör krav om villkor och löner i enlighet med svenska kollektivavtal finnas vid offentliga upphandlingar och när en arbetsgivare får stöd via Arbetsförmedlingen genom arbets-marknadspolitiska program. Regeringen bör därför överväga att verka för att införa dessa krav.

 

 

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för krav på villkor enligt svenska kollektivavtal vid offentliga upphandlingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU5
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för krav på villkor enligt svenska kollektivavtal när en arbetsgivare får stöd via Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadspolitiska program, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2022/23:AU9
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.