Grovt brott mot tystnadsplikten

Motion 2020/21:2335 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny brottsrubricering, grovt brott mot tystnadsplikten, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att förhindra att känslig information från polisens databaser hamnar i händerna på kriminella aktörer bör en ny brottsrubricering införas – grovt brott mot tystnadsplikten.

Fallet med den kvinnliga passkontrollanten som hade gjort ett stort antal förbjudna sökningar på två personer, som senare mördats, i polisens it-system med hemliga uppgifter visar att nuvarande lagstiftning inte är tillräcklig. Straffet för brott mot tystnadsplikten är böter eller fängelse i högst ett år. När en anställd gör otillåtna sökningar i känsliga databaser, för att senare föra dem vidare, eller sälja dem till kriminella, kan skadorna bli enorma. Kollegors liv kan stå på spel, utredningar kan spolieras etcetera. I Sverige ser vi en situation med en framväxande allt grövre och organiserad brottslighet. Då gäller det att inte ständigt hamna i bakvattnet. Samhället måste helt enkelt vidta proportionella åtgärder.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny brottsrubricering, grovt brott mot tystnadsplikten, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.