Till innehåll på sidan

Grön omställning

Motion 2015/16:2407 av Göran Lindell och Rickard Nordin (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att i tillväxtberäkningar även få in effekter på miljö och utnyttjandet av naturresurser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Traditionellt mäter vi länders rikedom i BNP, ett mått som är det traditionella ekonomiska måttet på hur långt ett land har nått i sin utveckling. En ökad medvetenhet börjar äntligen ta fäste om att vi lever på ett klot med begränsade resurser i en värld där vår civilisation rentav hotar balansen inte minst när det gäller klimatet och definitivt lever på ett sätt som inte är hållbart långsiktigt. Då är det synnerligen viktigt att vi också tar in indikatorer om hållbarhet och klimatpåverkan när vi mäter vår samlade produktion.

 

Sverige är förhållandevis väl framme i arbetet för ett samhälle med mindre påverkan på miljö och klimat, även om vi har långt kvar till en situation vi kan vara nöjda med. Vi har många grundläggande förutsättningar som hjälper oss, som en relativt stor yta och stora råvarutillgångar. Vi bör fortsätta som ett föredöme i den omställning som behövs globalt. Vi borde också gå i täten när det gäller att mäta och redovisa denna utveckling. Det skulle vara ett pedagogiskt viktigt verktyg, och värdefullt i arbetet för att göra det lättare att vidta rätt åtgärder framöver ju tydligare sådana mätverktyg kan bli.

 

Vi tror att den möjliga vägen framåt är att möta miljöhotet i en värld som har fortsatt ekonomisk tillväxt. Då måste tillväxten ses i ett bredare perspektiv än BNP-siffror. För Centerpartiet är det naturligt att tänka enligt mönstret att bruka våra resurser utan att förbruka dem. Att lämna efter oss en planet i ekologisk balans inom ramar som naturen tillåter.

 

Vi tror att det är möjligt att bygga ett hållbart samhälle i en grön marknadsekonomi med rätt ekonomiska styrmedel. En av de mest effektiva metoderna är grön skatteväxling som innebär att skatten höjs på det som är miljöskadligt för att finansiera motsvarande skattesänkningar på arbete och miljöförbättrande verksamhet.

Mot denna bakgrund vill vi att Sverige blir ett föregångsland i en redovisar miljö och naturresurser i ekonomiska termer och inkluderar dessa i tillväxtberäkningar.

 

Yrkanden

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att i tillväxtberäkningar även få in effekter på miljö och utnyttjandet av naturresurser och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i: Finansutskottet
    Betänkande 2015/16:FiU20
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.