Till innehåll på sidan

Grön gräddfil för hela näringslivet

Motion 2008/09:MJ453 av Lars Hjälmered och Christian Holm (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en grön gräddfil.

Motivering

Ett tillståndspliktigt företag som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder behöver i dag ofta söka om sina miljötillstånd. Det är något som tar lång tid och kostar mycket pengar – trots att det varken handlar om att producera mer eller att generera mer utsläpp.

Konkret handlar åtgärderna vanligen om att ett företag vill göra sin verksamhet koldioxidneutral genom att minska energianvändningen i stort, samt att byta ut oljeuppvärmning mot biomaterial och vindenergi. Det finns exempel på företag som har velat genomföra förbättringsåtgärder, men där arbetet gått i stå på grund av dagens stela regler. Ett av dessa företag är Volvo Lastvagnar som 2005 inledde ett arbete för att göra sin lastvagnsfabrik i Tuve i Göteborg koldioxidneutral. En översyn av hur fabriken förses med el och energi skulle göras, och i linje med det skulle företaget bland annat köpa el från vindkraftverk. Ett bra initiativ av ett företag som vill vara ett föredöme inom miljövänlig tillverkning.

Detta projekt stötte dock på patrull då företaget blev tvunget att söka om hela sitt miljötillstånd om det avsåg att genomföra sitt projekt – trots att det alltså rörde sig om en klar förbättring. Det rörde sig inte om en produktionsökning eller en utökning av utsläppen. Men svensk miljölagstiftning stipulerar att ett nytt tillstånd krävs, vilket är en både dyr och tidsödande process.

Tillståndsprövningens utformning motverkar således i dag miljöförbättringar. Lagstiftningen ser till att effektivt konservera gamla fabriker, omoderna processer och ineffektiva maskiner. Det är, som vi ser det, helt onödiga byråkratiska hinder som försvårar den minskade klimatpåverkan vi kämpar för.

I exemplet Volvo påbörjades ett år senare ett motsvarande arbete för dess fabrik i Belgien. Den fabriken är nu är koldioxidneutral. I Tuve på Hisingen bränner man fortfarande olja och väntar på bygglov och miljötillstånd.

Goda intentioner går i dag alltså om intet då det saknas ett flexibelt system som på ett snabbt sätt kan hantera ärenden som är uppenbart positiva för miljön. Den som vill producera mer miljövänligt bör belönas. Det ska inte krävas någon längre handläggningstid för att få tillstånd till detta. Genom ett krångligt regelverk missar Sverige många goda idéer och verksamheter som kan göra vårt land mer miljövänligt. Detta är särskilt bekymmersamt för mindre företag som inte likt ett storföretag som Volvo lika lätt kan avdela personer och pengar till administrativt hanterande av miljöförbättringar.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att möjliggöra snabbare handläggning av ärenden som rör byggnation av vindkraftverk. Målet är att snabbare få till förnybar energiproduktion. Det är ett bra första steg. Ett rimligt nästa steg är att ge företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder en ”gräddfil” i tillståndshanteringen, en snabb hantering som gör att förbättringar snabbt och smidigt kommer på plats.

Stockholm den 6 oktober 2008

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en grön gräddfil.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.