Till innehåll på sidan

Gör beslut om asylsökandes ålder icke överklagningsbara

Motion 2021/22:3282 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att besluten avseende asylsökandes ålder ska vara icke överklagningsbara och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 maj 2017 trädde en ändring i kraft i utlänningslagen som innebär att om det råder oklarhet om ifall en asylsökande som uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder. Innan ett tillfälligt beslut som innebär att den sökande bedöms vara 18 år eller äldre fattas, ska Migrationsverket ge sökanden tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning (2016/17:121).

Det var en välkommen ändring inte minst med tanke på hur många som missbrukade systemet genom att hävda att de var barn och placerades i miljöer där riktiga barn fanns. Olyckligtvis gjordes dock beslutet överklagningsbart, vilket omöjliggör överförandet av vuxna asylsökande enligt Dublinförordningen till det första EU-land där de har sökt asyl. Enligt Dublinförordningen har länder sex månader på sig att kräva överföring av personer. Eftersom överklagandeprocessen för åldersbedömningen riskerar att ta längre tid än 6 månader missar Sverige möjligheten att använda sig av Dublinförordningen. Detta gör Sverige till ett mycket attraktivt land att söka asyl i för personer som ljuger om sin ålder.

Sverige har redan mycket tragiska erfarenheter av asylsökande som överhuvudtaget inte borde ha befunnit sig i landet; gärningsmannen i Vetlanda som skadade sju personer med kniv och redan hade sökt asyl i Norge och sålunda borde ha överförts dit, Ikeamördaren i Västerås 2015 som skulle ha överförts till Italien, terroristen på Drottninggatan 2017, vars asylansökan skulle ha prövats i Polen och inte i Sverige.

Det finns sålunda mycket starka skäl till att Migrationsverkets beslut avseende asylsökandes ålder inte ska vara överklagningsbara.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att besluten avseende asylsökandes ålder ska vara icke överklagningsbara och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.