Till innehåll på sidan

Gårdsförsäljning av egenproducerade drycker: öl, cider, vin och sprit

Motion 2010/11:So510 av Michael Svensson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerade drycker: öl, cider, vin och sprit.

Motivering

I Sverige finns blott ett monopol kvar, av flera tidigare, inom alkoholområdet. Detaljhandelsmonpolet är ifrågasatt av flera instanser sakkunniga inom näringen. Systembolaget har idag konkurrens, om än liten, i nuläget, från legal och illegal import och gränshandel. Att beställa över nätet är idag en realitet för många intresserade konsumenter.

Att Systembolaget behåller sitt monopol har förnärvarande stöd av en majoritet i riksdagen.

Monopolets vara eller inte vara är inte ifrågasatt i denna motion.

Vid sidan av allt detta finns i Sverige en liten gryende produktion av öl, cider och sprit. Med modern teknik och tåligare druvmaterial finns det numera en liten inhemsk vinproduktion.

Problem för producenterna

Redan med tanke på investeringar, mycket strikt regelverk från miljö- och hälsoskyddsinstanser samt ett klimat som gör det extra svårt för vinproducenterna finns det stora problem. Det är svårt att nå lönsamhet. Lägger vi sedan till detta problem med avsättning av produkterna ter det sig näst intill omöjligt. Det finns idag bara en inköpare eller mottagare av dessa produkter, nämligen Systembolaget. Alla som idag försöker sälja till Systembolaget vet hur krångligt och snårigt detta är och mycket tidsödande. Detta lägger sig som en blöt tung filt över dessa små företag.

Förslag och sammanfattning

Vi pratar här om 10–20 små företag. Självklart finns här inget som helst hot mot Systembolaget. Vi pratar här om ”kulturföretag” med små nischade produkter. Oftast på prisnivåer som gör det helt ointressant för s.k. riskgrupper.

På sikt kommer dessa företag att bidra till en mer levande landsbygd, öka turismen och besöksnäringen, även utanför de stora besöksmålen och städerna. Fler företag får möjligheten att etablera sig och växa sig starka. Det bidrar också till ökad sysselsättning på landsbygden.

Till detta bör läggas att mångfalden ökar samt intresset för kulturdrycker och kulturbrygder.

Stockholm den 25 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gårdsförsäljning av egenproducerade drycker: öl, cider, vin och sprit.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.