Gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2012/13:So374 av Ann-Britt Åsebol och Christian Holm (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin, cider och starksprit.

Motivering

Svensk turism är en starkt bidragande faktor till svensk BNP. Därför är det direkt kontraproduktivt att förhindra gårdsförsäljning av lokalt producerad öl, vin, cider eller starksprit. Resultatet blir minskad turism och utebliven inkomst för dels alla lokala producenter, dels i längden Sverige.

Påståendet att gårdsförsäljning skulle skapa en ökad alkoholkonsumtion är inte sannolikt. Hitintills har inga vetenskapliga bevis påvisat att öl bryggt i Dalarna är mer beroendeframkallande än tysk. Den stora skillnaden mellan Systembolaget och lokal gårdsförsäljning är att konsumenten enkelt och till ett lågt pris kan få tag på billig starköl på Systembolaget men att det är förbjudet att införskaffa en öl som sannolikt är godare och dyrare via den lokala producenten.

Sedan Sveriges inträde i EU år 1995 råder en etableringsfrihet på den svenska öl-, vin-, cider- och spritmarknaden. Detta innebär att privata aktörer, som uppfyller vissa kriterier, får tillverka och distribuera alkoholhaltiga drycker. Vid försäljning av produkterna är dock aktörerna begränsade till tre distributionskanaler – restauranger, partihandlare och Systembolaget.

Systembolaget har en given särställning som försäljningskanal för aktörerna, men att sälja sina produkter via Systembolagets ordinarie sortiment är en både tids- och kostnadskrävande process. Detta ger dessvärre de större aktörerna en stark konkurrensfördel. Ett annat problem är att Systembolaget följer volymefterfrågan, vilket missgynnar mindre tillverkare eftersom deras produkter kräver en hög efterfrågan i förhållande till den volym de producerar.

Tillverkare som tar vara på svenska råvaror och som gynnar Sveriges utveckling vad gäller dryckeskultur skall inte motarbetas, vilket sker idag genom förbudet mot gårdsförsäljning. För att ge mindre aktörer bättre möjligheter och bättre konkurrens bör regeringen istället se över möjligheten att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin, cider och starksprit.

Att öppna för gårdsförsäljning innebär inte ett avsteg från Sveriges restriktiva alkoholpolitik utan handlar snarare om sunt förnuft – att ge mindre, lokala aktörer bättre konkurrensmöjligheter på en starkt reglerad marknad.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2012

Ann-Britt Åsebol (M)

Christian Holm (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin, cider och starksprit.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.