Till innehåll på sidan

Gamla historiska vapensamlingar

Motion 2022/23:1905 av Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket runt vapensamlingar i syfte att underlätta och stötta det kulturella viktiga arbetet med att bevara och vårda ett viktigt kulturarv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges vapensamlare gör ett stort och viktigt kulturarbete med att restaurera, bevara och vårda olika vapentyper till eftervärlden. Detta viktiga kulturarbete ska uppmuntras och underlättas. En vapensamlare arbetar ofta hela sitt liv med att leta och samla vapen till sin vapensamling. Vapensamlarna har nu stött på problem med att regelverket är otydligt, vilket gjort att de inte får samla fler vapen eller tom tvingats sälja eller förstöra vapen de haft i sin samling.

Vapensamlare har idag mycket hårda krav på förvaring, det kan vara rimligt, men reglerna är otydliga över vad som gäller vid olika samlingar eller antalet vapen m.m. detta behöver förtydligas.

När en samlare börjar samla börjar man oftast med en viss kategori vapen, men medan samlingen växer måste vapensamlaren kunna utöka sitt samlande med fler vapenkategorier utan att regelverket ska stoppa detta. Det är ju inte ovanligt att en frimärkssamlare börjar med en viss typ av frimärken men när intresset ökar så blir samlingen större och bredare, självklart gäller även detta för en vapensamlare.

Sverige måste värna mer om våra samlare de jobbar utan ersättning med att restau­rera, bevara och vårda ett viktigt kulturarv. Detta är en viktig fråga för kulturen att se till hur man underlättar för olika typer av samlare i Sverige att kunna jobba med sin hobby och kunna samla på det man är intresserad av.  

 

 

Sten Bergheden (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket runt vapensamlingar i syfte att underlätta och stötta det kulturella viktiga arbetet med att bevara och vårda ett viktigt kulturarv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.