Till innehåll på sidan

Fritidspolitikerns roll

Motion 2004/05:K383 av Gustav Fridolin (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en utredning som undersöker innehållet i fritidspolitikerns uppdrag och samspelet mellan fritidspolitiker respektive heltidspolitiker och tjänstemän.

Motivering

Demokratins fundament är allas likvärdiga möjlighet till deltagande i den gemensamma beslutsprocessen. I praktiken finns flera hinder gentemot denna princip. I olika forum väger vår röst olika, samtidigt som det lätt uppstår en klyfta mellan väljarna och de som väljs till olika uppdrag. Av särskild betydelse för att överbrygga denna klyfta är fritids­politikern och dennes roll. Det är bland annat mot denna bakgrund som ett av målen för den statliga demokratipolitiken är att få fler förtroendevalda.

Fritidspolitikern, som huvudsakligen ägnar sig åt en annan sysselsättning än politik, har familj och andra intressen, blir i den kommunala verkligheten lätt gisslan hos heltidspolitiker med betydligt bättre möjlighet att studera frågor och bakgrund och tjänstemän som trots att de inte är valda till något uppdrag har stora möjligheter att påverka beslut som fattas. För att komma till rätta med sådana situationer har man i olika kommuner laborerat med olika ersättningssystem för fritidspolitiker. På riksplanet har vi som arbetar garanterad möjlighet till viss ledighet från tjänst för utförande av sitt politiska värv. Dessa, och andra, åtgärder har dock inte räckt för att lösa problemet. Därför behövs en utredning som undersöker innehållet i fritidspolitikerns uppdrag samt samspelet mellan fritidspolitiker respektive heltidspolitiker och tjänstemän i syfte att tydliggöra innehållet i dessa uppdrag och ansvarsfördelningen dem emellan.

Stockholm den 4 oktober 2004

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utredning som undersöker innehållet i fritidspolitikerns uppdrag och samspelet mellan fritidspolitiker respektive heltidspolitiker och tjänstemän.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.