Till innehåll på sidan

Fritidspolitik som merit

Motion 2004/05:K403 av Carin Lundberg och Lars Lilja (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fritidspolitik som merit.

Motivering

Tusentals personer engagerar sig dagligen i gemensamma angelägenheter i kommuner och landsting. Fritidspolitiker tar på sig ett stort ansvar för att sköta sitt uppdrag på bästa sätt genom att skaffa sig hög kompetens inom sitt verksamhetsområde. Genom deltagande i otaliga föreningsmöten och liknande samt att alltid finnas till hands för allmänheten är de viktiga bärare av demokratin. Många offrar yrkeskarriär för att kunna arbeta politiskt.

Idag är politiskt arbete och förtroendeuppdrag inte alltid meriterande för en civil karriär. En fritidspolitiker har inte samma status som heltidspolitiker eller någon som är anställd i ett parti. Bemötandet kan till och med vara nedvärderande, i stället för att man tar vara på de kunskaper, insikter och erfarenheter som samhällsengagemanget för med sig.

Vår demokrati bygger på många människors deltagande och att många är beredda att ta på sig förtroendeuppdrag. Demokratin hotas om samhället ska styras av enbart heltidspolitiker och tjänstemän. För att vi också i framtiden ska kunna rekrytera folk till politiska förtroendeuppdrag på fritiden måste statusen för uppdraget öka. Det kan ske t.ex. genom opinionsbildning och bättre ekonomiska villkor. Det borde vara självklart att fritidsuppdraget ses som en merit när man söker arbete eller till högskolor och annan utbildning.

Stockholm den 30 september 2004

Carin

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fritidspolitik som merit.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.