Till innehåll på sidan

Fribelopp för studiemedel

Motion 2004/05:Ub232 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om slopande av fribeloppsgränsen i studiemedelssystemet.

Motivering

I dag är gränsen för att få fullt studielån 96.000 kronor. En höjning av beloppet har skett, vilket möjligen kan anses positivt. Vår uppfattning är att det trots höjningen ändåär felaktigt, eftersom gränsen helt bör tas bort.

Det kan inte vara samhällets sak att bedöma hur mycket en enskild person skall kunna arbeta vid sidan av sina studier. Åtskilliga har som sin enda möjlighet att arbeta mycket för att överhuvudtaget klara av att studera. Studielånet räcker helt enkelt inte till. Inkomsterna måste kompletteras på något sätt. Alla människor har olika förutsättningar och livsvillkor. För att få ihop kombinationen studier och familjesituation innebär det många gånger att studier måste kombineras med arbete för att den ekonomiska situationen skall fungera.

Sambandet mellan inkomst och rätten att låna i studiemedelssystemet är förkastligt och måste tas bort. Systemet med fribeloppsgräns bör slopas helt. Den studerande har alltid ändå en skyldighet att återbetala upptagna lån, något som alltid följer med den studerande vid avvägningar och bedömning om fulla lånebelopp.

Stockholm den 23 september 2004

Jan

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om slopande av fribeloppsgränsen i studiemedelssystemet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.