Friare församlingstillhörighet

Motion 2021/22:1903 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om friare församlingstillhörighet i Svenska kyrkan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2021 i Sverige borde det finnas en friare församlingstillhörighet. Det skulle innebära att medlemmarna själva ska få bestämma vilken församling de ska tillhöra. Som det fungerar i dag är man med i den församling som ligger geografiskt nära men som medlem kan du ha såväl engagemang som känslomässiga band i någon annan för­samling och då borde man också få vara med där. Det kan finnas flera anledningar till att personer inte känner någon samhörighet med sin församling. Man kan ha flyttat till en annan ort och vill vara kvar i den församling man kom ifrån. Det kan handla om att man har fått god kontakt och personliga relationer i en annan församling eller att personkemin kanske inte stämmer i den egna församlingen. Friare val av församling borde därför vara en möjlighet för alla.

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

Lars Püss (M)

Helena Storckenfeldt (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om friare församlingstillhörighet i Svenska kyrkan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU31
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.