Fri tentamensrätt

Motion 2007/08:Ub490 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Christian Holm (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-05
Numrering
2007-10-09
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av en fri tentamensrätt.

Motivering

Valfrihet och mångfald är lika viktigt inom den högre utbildningen som i grundskolan. Ett viktigt inslag vid den högre utbildningen som förtar viss valfrihet är att alla sökande inte kan garanteras en plats. Den som ansökt kanske inte kommer in på grund av otillräckliga betyg, vilket i sig kan vara ett viktigt och riktigt urvalskriterium när antalet platser är begränsat.

En student bör därför ges rätt att tentera ett ämne som han eller hon anser sig ha tillräckliga kunskaper i, utan att först behöva gå en kurs som egentligen inte tillför mer kunskaper. Ett system där den enskilde ges rätt att skriva tentamen på t.ex. A-nivån och med godkända resultat gå vidare till B-nivån, utan att passera antagningssystemet och CSN, sätter kunskapen i centrum. Ett system med en tentamensrätt för alla borde införas vid teoretiska utbildningar vid statliga högskolor och universitet och ske mot en självkostnadsavgift.

Fördelarna med en s.k. tentamensrätt är för det första att personen i fråga kan få bevis på kunskaper utan att passera ansökningsförfarandet. För det andra skulle den med tillräckliga kunskaper kunna få bevis på dem via en godkänd tentamen utan att för den skull tvingas till extra terminer av skuldsättning med studielån. För det tredje medför en s.k. tentamensrätt utan krav på inskrivning på en viss kurs att en plats ej upptas av en person med redan tillräckliga kunskaper, således kan platsen gå till någon annan med otillräckliga kunskaper men som behöver platsen bättre.

Regeringen bör omgående se över möjligheten att införa fri tentamensrätt vid teoretiska utbildningar vid statliga högskolor och universitet. Tentamensrätten bör vara kopplad till en eventuell självkostnadsavgift.

Stockholm den 5 oktober 2007

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Christian Holm (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av en fri tentamensrätt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.