Till innehåll på sidan

Fri programvara inom förvaltningar och kommuner i Sverige

Motion 2013/14:Fi292 av Monica Green (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
S4230

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla möjligheterna till öppna källkoder och fri programvara.

Motivering

Arbetet med öppna källkoder och fri programvara måste fortsätta. Samtidigt ska vi vara medvetna om den kostnad som företag lagt ned på att forska och utveckla sina program. Det finns all anledning att arbeta vidare med öppenhet och insyn.

Statliga myndigheter ska följa den förvaltningspolitiska utvecklingen och använda ny teknik som underlättar för medborgaren och förbättrar demokratin på ett kostnadseffektivt sätt. Kommuner och myndigheter borde kunna återanvända programvara från andra myndigheter utan att genomföra ett offentligt anbudsförfarande.

Andra länder går över till att använda fri programvara, det vill säga program med öppen källkod, i statliga myndigheter. Sverige skulle ha stor nytta av att utveckla öppen källkod ytterligare och utveckla samarbetet mellan olika intressenter.

Öppna program och öppen standard är viktiga inslag för att effektivisera den offentliga förvaltningen, dels genom en bättre resursanvändning, dels genom att det tas fram fler och bättre anpassade program. Samtidigt ökar förutsättningarna för nya små företag att etablera sig, vilket i sin tur leder till lokal och regional tillväxt.

Sveriges möjligheter inom detta område är stora och behöver utvecklas och skyndas på ytterligare.

Stockholm den 3 oktober 2013

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla möjligheterna till öppna källkoder och fri programvara.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.