Förtydligande av postlagen

Motion 2017/18:876 av Isak From m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-02
Granskad
2017-10-02
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligande av postlagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På PTS hemsida kan man läsa att PTS tillsyn går ut på att kontrollera att postoperatörerna uppfyller de krav som ställs i postlagen och andra regelverk som har stöd av postlagen. Postverksamhet ska enligt postlagen bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

Postnord som ägs av svenska och danska staten ansvarar för den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige och är den största och dominerande aktören i fråga om brev och paket. Postnord säger sig ha helhetserbjudanden inom kommunikations- och logistiklösningar och unik distributionskapacitet.

Man skryter också om att man är den enda aktören som når samtliga hushåll i Sverige varje vardag. Postnord har också en stark tillväxt inom e-handelsmarknaden som är en bransch i stark tillväxt inte minst i glesbygd.

I Härbergsdalen i Strömsunds kommun drabbades boende hårt när Postnord ändrade sina rutiner för utdelning. För att hämta posten tvingades boende åka upp till fyra mil enkel väg. Efter hårda och långvariga protester återkom postutdelningen till Härbergsdalen, och det fanns förhoppningar om att fallet skulle sätta ett slags standard för andra orter som varit under hot om indragen postservice. Men tyvärr tvingas vi konstatera att Postnord ånyo står i begrepp att försämra postservicen, nu i Västerbotten.

Det finns inte längre några elever som behöver skolskjuts i området mellan Kittelfjäll och norska gränsen. Det gör att Postnord nu aviserat att man vill dra in postutdelningen i området. Avtalet med bussgods är uppsagt och det gör att en del boende kan få sex mil till deras brevlåda. Sedan tidigare har Postnord dragit in utdelningen i delar av Ammarnäsområdet i Sorsele kommun.

Det har varit många inlägg och reportage i media om att Postnord avser att dra in postutdelningen mellan Kittelfjäll och norska gränsen.

Postnord har tidigare haft ett samarbete med ett företag som skött skolskjutsarna, men nu när det inte finns några elever kvar i området så dras busslinjen in och därmed också posten.

Enligt Postnords områdesledning så har möten hållits mellan Postnord och de berörda. Vi har haft ett möte med de boende mellan Skalmodal och Kittelfjäll, det föll inte så väl ut. Så vi håller på att titta på lösningar med kommunen nu. Men än så länge är inget klart, vi kommer fortsätta med postutdelning två gånger per vecka tills vi hittat en lösning, säger produktionsområdeschef Tommy Andersson.

Småföretagare drabbas av orimliga distributionsvillkor och får svårt att överleva som företagare.

Kenth Israelsson är en fjällbonde och egenföretagare i Gränssjö. Han är inte särskilt nöjd med Postnords agerande. – Det är ju rent förjävligt, vi har skapat våra egna jobb här uppe och alla dessa nedskärningar gör det svårt för oss att överleva som företagare. Vi kan inte hålla på att köra sex mil för att skicka iväg ett paket eller ta emot ett brev, säger Kenth Israelsson.

Det finns 21 boende i området och de har skickat in skrivelser till Postnord och kommunen. De hoppas på att man ska kunna lösa problemet.

Det är redan så att hushållen inte får dagstidningen på samma dag. Det här drabbar oss alla. Tidigare gick brevbärarna till fots med posten här förr i tiden. Då ska vi väl ändå kunna ordna med post 2017 när det finns bilar och fina vägar.

Vilhelmina kommun står helt och fullt bakom de boende

Det är inte realistiskt att ha sex mil till sin brevlåda. Kommunen har uppvaktat Postnord för att hitta vägar ur situationen men Postnord lutar sig på skrivningarna i lagen som säger rimliga krav på kontinuitet och tillförlitlighet. Det är för oss socialdemokrater viktigt att hela landet kan leva och att medborgarna känner likhet inför lagen. Det är nu angeläget att regeringen överväger att förtydliga postlagens skrivning om rimlighet.

 

 

Isak From (S)

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

Kalle Olsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förtydligande av postlagen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.