Till innehåll på sidan

Fortsatt stöd till idrotten genom Riksidrottsförbundet

Motion 2021/22:1317 av Mathias Tegnér (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödet till svensk idrott ska vara fritt och starkt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse! Att den spelar en viktig roll i vårt samhälle är de flesta överens om. Med över 3 miljoner medlemmar i runt 20 000 föreningar och deras 650 000 ideella ledare bidrar idrottsrörelsen till förbättrad folk­hälsa, glädje och gemenskap, social fostran av våra barn och ungdomar och mycket mer. Historiskt har idrottsrörelsen haft ett starkt stöd av det offentliga, inte minst kommu­nerna, genom investeringar, underhåll och drift av idrottsanläggningar och miljöer. Det har varit ett samarbete som både idrotten och samhället i stort har tjänat på. Under det dryga sekel som idrottsrörelsen har funnits har samhället genomgått en omvälvande förvandling och inte minst har coronapandemin påverkat idrottsrörelsen stort.

Det finns idag en rad utmaningar för idrottsrörelsen för att möta framtiden. Det statliga idrottsstödet spelar en avgörande roll för svensk idrott och är en viktig förut­sättning för föreningarnas möjlighet att bedriva och utveckla en barn- och ungdoms­verksamhet tillgänglig för alla. Ett stabilt och långsiktigt stöd till idrottsrörelsen gör att man kan behålla den omfattande föreningsverksamhet som bedrivs i alla landets kommuner. Det kompensationsstöd som idrottsrörelsen tilldelats under pandemin har spelat stor roll för landets idrottsföreningar. Idrottsrörelsens utmaningar efter pandemin kommer ta lång tid att komma till rätta med. Därför behövs även ett långsiktigt återstartsstöd från staten.

Det statliga stödet fördelas via Riksidrottsförbundet (RF), som under senare år fått större frihet att själv besluta om vilka prioriteringar som bäst gagnar idrottsrörelsens utveckling då antalet öronmärkningar i budgetpropositioner och regleringsbrev successivt minskat. Den synen på idrottens självständighet och kompetens är bra och bör bevaras.  

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödet till svensk idrott ska vara fritt och starkt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2021/22:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.