Till innehåll på sidan

Förstärkning av företagshälsovården

Motion 2014/15:2095 av Björn Wiechel och Katarina Köhler (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka företagshälsovården.

Motivering

Efter maktskiftet 2006 riktade den tidigare regeringen närmast systematiskt in sig på en försvagning av förutsättningarna för arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket nedrustades. Arbetslivsinstitutet lades ned helt och hållet. En så kallad rehabiliteringskedja infördes i sjukförsäkringen, dock utan krav på arbetsgivare vad gäller rehabiliterande åtgärder, än mindre av sanktioner mot arbetsgivare som försummar rehabiliteringsarbetet.

Antalet arbetstagare som har tillgång till företagshälsovård har dessutom minskat kraftigt. Från att i slutet på 80-talet legat på 86 procent är siffran nu nere under 65 procent.

I inget annat jämförbart europeiskt land kommer arbetsgivarna så lindrigt undan som i Sverige, när det gäller att ta ansvar för återgång i arbete för dem som drabbats av ohälsa (se ISF:s rapport S 2010:04). Sedan 2006, när Alliansen tillträdde, har arbetsgivarna dessutom steg för steg ytterligare avlövats på ansvar.

Den tidigare regeringen skar dessutom ned kraftigt på Arbetsmiljöverkets resurser. Sedan 2006 har antalet arbetsmiljöinspektörer minskat från 389 personer till dagens 251.

Utökade resurser och en tydligare roll för företagshälsovården i såväl förebyggande arbete som i rehabiliteringsarbete kan medverka till förbättrad arbetssituation för arbetstagare. Det tål också påpeka att en fungerande företagshälsovård är en resurs också för arbetsgivare som vill arbeta seriöst med såväl förebyggande insatser som rehabiliterande insatser när de behövs. Företagshälsovården ska ha kompetens att identifiera och belysa sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa där främsta uppgiften är att arbeta förebyggande.

Det är hög tid att återuppbygga en bra kvalitetssäkrad företagshälsovård som finns nära arbetsplatserna.

.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka företagshälsovården.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2014/15:AU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.