Till innehåll på sidan

Forskningen kring åldrandet, m.m.

Motion 1988/89:So254 av Agne Hansson och Marianne Jönsson (båda c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So254

av Agne Hansson och Marianne Jönsson (båda c)
Forskningen kring åldrandet, m.m.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Sf307 hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag innebärande att
forskningsinsatserna kring åldrandet förstärks,

2. att riksdagen hos regeringen begär att ett åtgärdsprogram för att
öka attraktiviteten i utbildningar som leder fram till serviceyrken inom
äldreomsorgen tas fram.

Stockholm den 23 januari 1989

Agne Hansson (c)

Marianne Jönsson (c)

Yrkanden (4)

 • 1
  att riksdagen hos regeringen begär förslag innebärande att forskningsinsatserna kring åldrandet förstärks
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen hos regeringen begär förslag innebärande att forskningsinsatserna kring åldrandet förstärks
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen hos regeringen begär att ett åtgärdsprogram för att öka attraktiviteten i utbildningar som leder fram till serviceyrken inom äldreomsorgen tas fram.
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen hos regeringen begär att ett åtgärdsprogram för att öka attraktiviteten i utbildningar som leder fram till serviceyrken inom äldreomsorgen tas fram.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.