Till innehåll på sidan

Förmåner för idrottsutövare vid universiteten

Motion 1997/98:Ub408 av Bertil Persson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Universiteten i Linköping, Uppsala och Umeå har träffat avtal med en rad idrottsförbund, bl.a. innebandyförbundet, om att dessa förbund skall få placera idrottsmän som av dessa förbund bedömes befinna sig på nationell elitnivå (allsvenskan) på de mest eftersökta studieplatserna landet har.

Och här handlar det inte om specifika idrottsutbildningar utan ordinarie studieplatser på alla typer av utbildningar. Och denna rätt skall förbunden ha även om idrottsmännen inte kan hävda sig i konkurrensen med andra sökande. Enda kriteriet skall vara att de bedömes kunna ha möjlighet att genomföra de aktuella studierna. Detta anses nämligen gynna idrotts­för­bun­dens rekrytering.

Ett sådant sätt att i gengäld utestänga andra mera kvalificerade sökande är en grav orättvisa gentemot övriga ungdomar i landet. Systemet är orimligt.

Som prejudikat är det dessutom allvarligt. Det öppnar för motsvarande rättigheter för andra allmänt uppskattade organisationer – politiska ungdoms­förbund, kulturorganisationer, schack- och bridgeförbund, folkdanslag etc.

Principen bör vara att den som bedöms vara mest lämpad att genomgå studier också antas till utbildningen. Andra kriterier bör avvisas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förmåner för idrottsmän vid universiteten.

Stockholm den 25 september 1997

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förmåner för idrottsmän vid universiteten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förmåner för idrottsmän vid universiteten.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.